Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Учител" в ДГ "Пролет"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 04.09.2019г., Комисия, назначена със Заповед № 219 / 22.08.2019 г. на директора на Детска градина  № 7 „Пролет“ в състав:

Председател :Кремена Иванова Костова – учител в ДГ №7 „Пролет”

и членове:1.Нели Петрова Желева – гл. експерт „Кадрова политика”, Дирекция „Хуманитарни дейности”, Община град Добрич

                   2.Ива Веселинова Йорданова – учител в ДГ №7 „Пролет”     

проведе събеседване с кандидатите за длъжността учител в Детска градина № 7 „Пролет“.

До събеседване за длъжността са допуснати:

  1. Нели Красенова Димитрова
  2. Грозданка Георгиева Гавраилова  

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

 

Кандидатите се класират както следва:

  1. Нели Красенова Димитрова -   75 точки
  2. Грозданка Георгиева Гавраилова - 59 точки

Комисията предлага на Директора на Детска градина № 7 „Пролет“ да сключи трудов договор с класираният на първо място участник Нели Красенова Димитрова на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

 

           

Актуално

Ремонтни дейности на 6 юли

05.07.2022

Община Добрич информира, че на 6 юли ще се полагат бордюрите по улица „Цар Освободител“ в участъка от улица „Ясна поляна“ до улица „Орфей“. Призоваваме гражданите на Добрич да не паркират в този...

Ремонтни дейности на 6 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
16.83° C ясно небе
Нагоре