Обявление за длъжността "Гледач на кучета" в ОПБЖ към ОП "Център за защита на природата и животните"

Обява за длъжността "Гледач в ОПБЖ

ОП „Център за защита на природата и животните

 

Обявление

 

Община град Добрич обявява свободно работно място за длъжността  Гледач на кучета в ОПБЖ към ОП „Център за защита на природата  и животните“

 

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:
  1. Област на дейност: -  ОПБЖ.

 

      1.2. Цел на длъжността:

 Гледане,хранене,почистване,дезинфекция и участие във ветеринарно медицинска интервенция .

             1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование:   „Средно   ”

            1.5. Години професионален опит: трудов стаж не  се изисква

      1.6. Допълнителни изисквания:

      

        2.    Необходимите документи за кандидатстване:

         2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от диплома  за  Средно образование .

        2.3. Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

       

         3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ОП „Център за защита на природата  и животните“, град Добрич, ул. “Никола Петков“ №15, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, след завеждане на заявленията,                       работно място „Деловодство“.

                 Лица за контакти                                            Телефон за контакти

     Християн Ивелинов Христов-директор                          0894541521

     Михаела  Тосева    ръководител ОПБЖ                          0886212114

      4. Краен срок за подаване на документите: 30.09.2019 година включително.

      5. Етапи на подбора:

      5.1. Допускане по документи;

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ,във връзка  с чл 70 от КТ  със срок на изпитване 3 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да получат длъжностната характеристика за длъжността в  ОП „Център за защита на природата и животните”.

 

 

 

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
24.05° C предимно ясно
Нагоре