Окончателни резултати от събеседване за длъжността "помощник на учителя" в ДГ №26

Днес, 11.09.2019 г., комисия  назначена със Заповед № 270/11.09.2019г. в състав:

Председател  - Валентина Георгиева Малджиева – Старши учител

Членове: 

Светлана Матеева Копаранова – Старши  учител в ДГ№26”Звънче”

Снежа Вачева – главен експерт Предучилищно образование

проведе събеседване с допуснатите кандидати за длъжността „психолог в детска градина” 

До събеседване  бяха допуснати кандидатите :

Красимира Викторова Наскова

Павлета Петрова Иванова

Донка Йорданова Гроздева

Мая Димитрова Иванова

Венета Веселинова Атанасова

Марияна Стефанова Георгиева

Десислава Миткова Гроздева

Миглена Георгиева Стоянова

Десислава Иванова Ненчева

Йорданка Янкова Цонкова

 

На събеседването не се явиха кандидатите:

Донка Йорданова Гроздева

Венета Веселинова Атанасова

Мая Димитрова Иванова

Десислава Иванова Ненчева

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе четири предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите) един от които   практически.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване , веднага след приключването му.

(Приложение №2 към Протокола)

Въз основа на показаната професионална мотивация, делови и лични качества на кандидатите, същите са оценени , както следва:

Класиралите  се  кандидати са  с окончателни точки , както следва

Десислава Миткова Гроздева                                                     68 точки

Павлета Петрова Иванова                                                          63 точки

Миглена Георгиева Стоянова                                                    61 точки                   

Красимира Викторова Наскова                                                 59 точки     

Марияна Стефанова Георгиева                                                 50 точки                

Йорданка Янкова Цонкова                                                       35 точки

Комисията  предлага на Директора на ДГ №26 „Звънче“ гр. Добрич да сключи срочен трудов договор с: Десислава Миткова Гроздева на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 за срок от 30 месеца, със срок на изпитване 3 месеца, уговорен в полза на работодателя, при установено работно време 8 часа.

Актуално

Общински съвет Добрич прие възлагането на изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) – интегрирани здравно-социални услуги

29.11.2022

На 04.01.2023 г. приключват дейностите по проект „Патронажна грижа + в Община град Добрич“, по който към момента подкрепа в домашна среда получават над 235 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания....

Общински съвет Добрич прие възлагането на изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) – интегрирани здравно-социални услуги
ВИЖ ДОБРИЧ
5.09° C облачно
Нагоре