Допуснати до събеседване кандидати за "помощник на учителя" в ДГ №32

Днес, 12.09.2019г. Комисия, назначена със заповед   № 419/30.08.2019 г. на Директора на ДГ №32 „Зорница” в състав:

Председател: Миглена Великова –старши  учител В ДГ № 32 „ Зорница”

и членове:

Снежа Вачева - главен експерт „Предучилищно образование” ДХД при Община град Добрич

Даниела Стефанова - старши учител В ДГ № 32 „Зорница”

Валентина Киосе - учител В ДГ № 32 „Зорница”

Галина Желязкова - учител В ДГ № 32 „Зорница”

проведе процедура по допускане на кандидатите за длъжността „помощник на учителя“ по Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове в  ДГ №32 „Зорница” въз основа на подадените документи.

За участие документи са подадени от:

Силвия Атанасова Иванова

Деница Красимирова Кралева

Мария Атанасова Атанасова

Десислава Миткова Гроздева

Пепа Атанасова Димитрова

Магдалена Димова Чалъкова

Мая Димитрова Иванова

Ивелина Михайлова Димитрова

Венета Веселинова Атанасова

Донка Йорданова Гроздева

Красимира Викторова Наскова-Костадинова

Миглена Георгиева Стоянова

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора

Деница Красимирова Кралева

Десислава Миткова Гроздева

Пепа Атанасова Димитрова

Магдалена Димова Чалъкова

Мая Димитрова Иванова

Венета Веселинова Атанасова

Донка Йорданова Гроздева

Красимира Викторова Наскова-Костадинова

Миглена Георгиева Стоянова

Комисията не допуска до събеседване:

Силвия Атанасова Иванова

Ивелина Михайлова Димитрова

Мария Атанасова Атанасова

Цитираните лица не притежават  копие от документи,удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

Събеседването, на което ще бъде оценена професионалната подготовка и качествата на кандидатите ще се проведе в учителската стая на ДГ №32 на 13.09.2019г. /петък/ от 10,40 часа. Кандидатите ще бъдат уведомени лично за часа на провеждане. 

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност - лична карта.

Актуално

Добричкият Зоо-център с нов уебсайт, визия и социални мрежи, създадени от млади студенти

06.07.2020

Добричкият „Център за Защита на Природата и Животните“ вече има свой собствен уебсайт, както и профили в социалните мрежи Facebook  и Instagram. Новият уебсайт на Центъра представя неговата обновена визия, включваща...

Добричкият Зоо-център с нов уебсайт, визия и социални мрежи, създадени от млади студенти
ВИЖ ДОБРИЧ
20.72° C ясно небе
Нагоре