Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Помощник на учителя" в ДГ "Зорница"

Окончателни резултати от събеседване за длъжността „помощник на учителя“  в ДГ № 32 „Зорница“

 

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 13.09.2019 г., Комисия, назначена със Заповед № 419/30.08.2019 г. на директора на Детска градина  № 32 „Зорница“ в състав:

Председател:

Миглена Великова –  старши учител в ДГ № 32 „Зорница”

Членове: 

1. Снежа Вачева – главен експерт „Предучилищно образование” ДХД при Община град Добрич

2. Даниела Стефанова – старши учител в ДГ №32 „Зорница”   

3. Валентина Киосе – учител В ДГ № 32 „ Зорница”

4. Галина Желязкова – учител В ДГ № 32 „ Зорница”

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „помощник на учителя“.

До събеседване за длъжността са допуснати:

 1. Деница Красимирова Кралева
 2. Десислава Миткова Гроздева
 3. Пепа Атанасова Димитрова
 4. Магдалена Димова Чалъкова
 5. Мая Димитрова Иванова
 6. Венета Веселинова Атанасова
 7. Донка Йорданова Гроздева
 8. Красимира Викторова Наскова-Костадинова
 9. Миглена Георгиева Стоянова

   

   

  На събеседването не се явиха:

   

   На събеседването не се явиха:

  1. Десислава Миткова Гроздева

  2. Пепа Атанасова Димитрова

  3. Мая Димитрова Иванова

  4. Венета Веселинова Атанасова

  5. Донка Йорданова Гроздева

  6. Красимира Викторова Наскова-Костадинова

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му.

 Въз основа на показаната професионална мотивация, делови и лични качества на кандидатите, същите са оценени, както следва:

 1. Миглена Георгиева Стоянова – 106 т.
 2. Магдалена Димова Чалъкова – 84 т.
 3. Деница Красимирова Кралева – 42 т.

Комисията предлага на Директора на Детска градина № 32 „Зорница“ да сключи срочен трудов договор с Миглена Георгиева Стоянова – 106 т. на основание чл. 68, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя на 8 часов работен ден.

 

 

Актуално

Община град Добрич: Поради подмяна на техническо оборудвана на 29 септември няма да има достъп до няколко услуги на Община град Добрич

28.09.2021

Община град Добрич информира, че на 29.09.2021 г/утре/ от 14.00 до 15.00 часа няма да има достъп до няколко услуги на общината поради подмяна на техническо оборудване, а именно: -страницата на Детска млечна кухня; -страницата...

Община град Добрич: Поради подмяна на техническо оборудвана на 29 септември няма да има достъп до няколко услуги на Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
15.62° C облачно
Нагоре