Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Помощник на учителя" в ДГ "Зорница"

Окончателни резултати от събеседване за длъжността „помощник на учителя“  в ДГ № 32 „Зорница“

 

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 13.09.2019 г., Комисия, назначена със Заповед № 419/30.08.2019 г. на директора на Детска градина  № 32 „Зорница“ в състав:

Председател:

Миглена Великова –  старши учител в ДГ № 32 „Зорница”

Членове: 

1. Снежа Вачева – главен експерт „Предучилищно образование” ДХД при Община град Добрич

2. Даниела Стефанова – старши учител в ДГ №32 „Зорница”   

3. Валентина Киосе – учител В ДГ № 32 „ Зорница”

4. Галина Желязкова – учител В ДГ № 32 „ Зорница”

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „помощник на учителя“.

До събеседване за длъжността са допуснати:

 1. Деница Красимирова Кралева
 2. Десислава Миткова Гроздева
 3. Пепа Атанасова Димитрова
 4. Магдалена Димова Чалъкова
 5. Мая Димитрова Иванова
 6. Венета Веселинова Атанасова
 7. Донка Йорданова Гроздева
 8. Красимира Викторова Наскова-Костадинова
 9. Миглена Георгиева Стоянова

   

   

  На събеседването не се явиха:

   

   На събеседването не се явиха:

  1. Десислава Миткова Гроздева

  2. Пепа Атанасова Димитрова

  3. Мая Димитрова Иванова

  4. Венета Веселинова Атанасова

  5. Донка Йорданова Гроздева

  6. Красимира Викторова Наскова-Костадинова

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му.

 Въз основа на показаната професионална мотивация, делови и лични качества на кандидатите, същите са оценени, както следва:

 1. Миглена Георгиева Стоянова – 106 т.
 2. Магдалена Димова Чалъкова – 84 т.
 3. Деница Красимирова Кралева – 42 т.

Комисията предлага на Директора на Детска градина № 32 „Зорница“ да сключи срочен трудов договор с Миглена Георгиева Стоянова – 106 т. на основание чл. 68, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя на 8 часов работен ден.

 

 

Актуално

ТÀНГО, ТÀНГО, ТÀНГО

05.12.2022

Завладяващата страст на тази музика ще ни поднесат Български камерен оркестър – Добрич с диригент Арто Чифчиян и солисти Стоян Караиванов – бандонеон и Теодора Занева – пиано на 21 декември от 18.30 ч. в Огледална зала...

ТÀНГО, ТÀНГО, ТÀНГО
ВИЖ ДОБРИЧ
7.71° C предимно облачно
Нагоре