Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Помощник - възпитател" в ДГ "Зорница"

Окончателни резултати от събеседване за  

длъжността " помощник възпитател"

в ДГ № 32 „Зорница"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 13.09.2019г., Комисия, назначена със Заповед № 419 / 30.08.2019 г. на директора на Детска градина  № 32 „Зорница“ в състав:

Председател:

Миглена Великова –  старши учител в ДГ №32 „Зорница”

Членове:  

 

  1. Снежа Вачева – главен експерт „ Предучилищно образование” ДХД при Община град Добрич
  2. Даниела Стефанова – старши учител в ДГ №32 „Зорница”    

3. Валентина Киосе – учител В ДГ № 32 „ Зорница”

4. Галина Желязкова – учител В ДГ № 32 „ Зорница”

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „помощник възпитател“.

До събеседване за длъжността са допуснати:

1. Марияна Стефанова Георгиева

2. Лиляна Димитрова Иванова

3. Мелек Изет Ибрямова

4. Милка Иванова Милева

5. Красимира Викторова Наскова- Костадинова

6. Мима Димова Янакиева

7. Здравка Иванова Тонева 

Не се явиха на събеседването:

1. Красимира Викторова Наскова- Костадинова

2. Лиляна Димитрова Иванова

 Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

Въз основа на показаната професионална мотивация, делови и лични качества на кандидатите, същите са оценени, както следва:

1. Милка Иванова Милева – 90т.

2. Марияна Стефанова Георгиева – 71т.

3. Здравка Иванова Тонева – 60т.

4. Мима Димова Янакиева – 55т.

5. Мелек Изет Ибрямова – 51т.

Комисията предлага на Директора на Детска градина № 32 „Зорница“ да сключи срочен трудов договор с Милка Иванова Милева – 90 т. на основание чл. 68, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя на 8 часов работен ден.

 

Актуално

Концертът на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни на 29.10.2021 г. се отменя

25.10.2021

Община град Добрич информира гражданите, че концертът на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни, организиран на 29.10.2021 г. се отменя.  

Концертът на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни на 29.10.2021 г. се отменя
ВИЖ ДОБРИЧ
1.05° C разкъсана облачност
Нагоре