Обявление за длъжността "Огняр" в ДГ № 27 „Славейче"

Изх. № 3/17.09.2019 г.                                                            

ДГ № 27 „Славейче” обявява свободно работно място за длъжността огняр в детска градина.

 

 1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

        1.1. Област на дейност: обслужване на отоплителната система в ДГ 27 „Славейче”

        1.2. Цел на длъжността: осигуряване на цялостното оптимално функциониране на отоплителната система  и поддържане на техническото състояние на газовото оборудване.    

        1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно

        1.4. Години професионален опит: - професионалния опит по специалността се счита за предимство

        1.5. Изисквания за длъжността: документ за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли под високо налягане и газови съоръжения.

 2. Необходимите документи за кандидатстване:

        2.1. Заявление за участие (свободна форма);

        2.2. Копие от документи: диплом за завършено средно образование, придобита професионална квалификация, правоспособност;

        2.3. Автобиография;

        2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и допълнителната квалификация.

 3. Място за подаване на документите:

  Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 27 „Славейче” ул. „Войнишка” № 25, всеки делничен ден от 08:30 часа до 14:00 часа

  Лица за контакти: Виолета Господинова  – Телефон за контакти, 058/602 481

  Виолета Божилова - 0884 311 415

 4.  Срок за подаване на документите: до 24.09.2019 г. включително до 12.00 ч.
 5. Етапи на подбора:

       5.1. Подбор по документи.

       5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

  След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

  С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на основание чл.67, ал.1, т.1 от КТ на осем часа  и във връзка с чл.70, ал.1, уговорен в полза на работодателя.

  Кандидатите е задължително да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ № 27 „Славейче” ул. „Войнишка” № 25.

   

   

Актуално

Община Добрич кандидатства с проекти за модернизиране и мерки за енергийна ефективност на 3 детски градини и 2 училища

31.01.2023

Общинския съвет на своето редовно заседание даде съгласие Община Добрич да кандидатства с 5 проекта по Механизма за възстановяване и устойчивост. Проектите на Община Добрич са за модернизация и въвеждане на мерки за енергийна...

Община Добрич кандидатства с проекти за модернизиране и мерки за енергийна ефективност на 3 детски градини и 2 училища
ВИЖ ДОБРИЧ
3.07° C предимно облачно
Нагоре