Обявление за длъжността "Помощник - възпитател" на 4 часа в ДГ № 27 „Славейче"

Изх. № 5/17.09.2019 г.

 

ДГ № 27 „Славейче” втора сграда в кв. Рилци обявява  свободно работно място за длъжността помощник- възпитател на 4 часа в детска градина.

 

 1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

  1.1. Област на дейност:  обслужващ персонал в детска градина

        1.2. Цел на длъжността: осигурява необходимите санитарно хигиенни условия за правилното развитие и възпитание на децата, подпомага дейността на учителя, отговаря за живота и здравето на децата.

        1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно общо

        1.4. Години професионален опит: професионалния  опит по специалността се счита за предимство.

        1.5. Допълнителни изисквания: носи отговорност за повереното имущество, съдейства при изграждането на здравно-хигиенни, културни и трудови умения на децата, умения за работа в екип.

 2. Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за завършено образование;

      2.3. Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 27 „Славейче” ул. „Войнишка” № 25, всеки делничен ден от 08:30 часа до 14:00 часа

Лица за контакти:  Виолета Димитрова  – Телефон за контакти, 058/602 481

 Виолета Божилова - 0884 311 415        

4. Срок за подаване на документите: 20. 09. 2019 г. включително до 12.00 ч.

5. Етапи на подбора:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С  избрания  кандидат  ще бъде сключен  трудов договор на основание чл.67,ал.1,т.1 от КТ на четири часа  и във връзка с чл.70, ал.1 уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в  ДГ № 27 „Славейче” ул. „Войнишка” № 25.

 

Актуално

Общински съвет Добрич прие възлагането на изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) – интегрирани здравно-социални услуги

29.11.2022

На 04.01.2023 г. приключват дейностите по проект „Патронажна грижа + в Община град Добрич“, по който към момента подкрепа в домашна среда получават над 235 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания....

Общински съвет Добрич прие възлагането на изпълнението на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) – интегрирани здравно-социални услуги
ВИЖ ДОБРИЧ
5.09° C облачно
Нагоре