Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Помощник - възпитател" в Детска градина "Първи юни"

 

   ДЕТСКА   ГРАДИНА   “ПЪРВИ  ЮНИ” №17

Гр. Добрич  9300 ул. “Дуранкулак” №9  тел.: (058) 683410

E mail: cdg17@abv.bg

________________________________________________________________

 

 

П Р О Т О К О Л

 

 

Днес, 19.09.2019г. в 15.00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 6 /19.09.2019г. на директора на ДГ „Първи юни“ №17 с

 

Председател – Емилия Денчева Маринова -  главен учител в ДГ „Първи юни” №17

и членове:

1. Галина Здр. Донкова –учител в ДГ „Първи юни” №17

2. Пепа Динева Минчева – учител в ДГ „Първи юни” №17

 

Проведе свое заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „помощник – възпитател“ в Детска градина „Първи юни“  № 17

 

Документи за участие са подадени от:

 

1. Галина Стоянова Радева

2. Ива Милкова Михалева

3. Маринка Александрова Георгиева

4. Еленка Димитрова Загорова

5. Мелек Изет Ибрямова

6. Силвия Кръстева Иванова

7. Магдалена Георгиева Николова

8. Донка Йорданова Гроздева

9. Александрина Иванова Иванова

10.Магдалена Димова Чалъкова

11.Даниела Паскалева Терзиева

12.Пепа Атанасова Димитрова

13.Анелия Здравкова Николова

14.Светла Дикова Иванова

15.Марияна Димова Георгиева

16.Марийка Тодорова Георгиева

17.Иванка Кръстева Петрова

18.Диляна Ванева Мързъкова

19.Нежля Сами Ибрям

20.Златка Ивелинова Иванова

21.Ивелина Михайлова Димитрова

22. Марияна Стефанова Георгиева

23.Йорданка Янкова Цонкова

 

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 

1. Ива Милкова Михалева

2. Маринка Александрова Георгиева

3. Еленка Димитрова Загорова

4. Мелек Изет Ибрямова

5. Магдалена Георгиева Николова

6. Донка Йорданова Гроздева

7. Александрина Иванова Иванова

8.Магдалена Димова Чалъкова

9.Даниела Паскалева Терзиева

10.Пепа Атанасова Димитрова

11.Анелия Здравкова Николова

12.Светла Дикова Иванова

13.Марияна Димова Георгиева

14.Марийка Тодорова Георгиева

15.Диляна Ванева Мързъкова

16.Нежля Сами Ибрям

17.Златка Ивелинова Иванова

18.Ивелина Михайлова Димитрова

19.Марияна Стефанова Георгиева

 

 

 

До събеседване не бяха допуснати следните кандидати поради липса  на пълен комплект от документи

 

  1. Иванка Кръстева Петрова
  2. Йорданка Янкова Цонкова
  3. Галина Стоянова Радева
  4. Силвия Кръстева Иванова

          

 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 24.09.2019 г. в 14,00 ч. в ДГ „Първи юни“ №17

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

 

 

           

 

Актуално

1 октомври - Международен ден на възрастните хора

01.10.2022

Уважаеми пенсионери, скъпи съграждани от третата възраст, Приемете най-искрените ни поздрави по повод Международния ден на възрастните хора – 1 октомври! Това е особен празник, носещ в себе си топлина, сърдечност, уважение и...

1 октомври - Международен ден на възрастните хора
ВИЖ ДОБРИЧ
12.94° C разкъсана облачност
Нагоре