Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Помощник - учител" в ДГ "Първи юни"

 

   ДЕТСКА   ГРАДИНА   “ПЪРВИ  ЮНИ” №17

Гр. Добрич  9300 ул. “Дуранкулак” №9  тел.: (058) 683410

E mail: cdg17@abv.bg

________________________________________________________________

 

 

П Р О Т О К О Л

 

 

Днес, 19.09.2019г. в 13.00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 5/19.09.2019г. на директора на ДГ „Първи юни“ №17 с

 

Председател – Емилия Денчева Маринова -  главен учител в ДГ „Първи юни” №17

и членове:

1. Галина Здр. Донкова –учител в ДГ „Първи юни” №17

2. Пепа Динева Минчева – учител в ДГ „Първи юни” №17

 

Проведе свое заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „помощник на учителя“ в Детска градина „Първи юни“  № 17

 

Документи за участие са подадени от:

 

1.Ива Милкова Михалева

2.Златка Ивелинова Иванова

3.Лилия Антонова Христова

4 .Даниела Паскалева Терзиева

5. Деница Стилиянова Димитрова

6. Ивелина Михайлова Димитрова

7. Марияна Стефанова Георгиева

8. Румена Калчева Енчева

9. Александрина Иванова Иванова

10.Магдалена Димова Чалъкова

11.Нежля Сами Ибрям

12.Диляна Ванева Мързъкова

13.Маринка Александрова Георгиева

14.Росица Драганова Гочева

15.Павлета Петрова Иванова

16.Миглена Георгиева Стоянова

17.Силвия Атанасова Иванова

18.Магдалена Георгиева Николова

19.Христина Ивелинова Близнакова

20.Донка Йорданова Гроздева

21.Грозданка Георгиева Гавраилова

22.Миглена Иванова Павлова

23.Росица Желева Иванова

24.Галя Недева Митева

25.Саша Добромирова Ганчева

26.Силвия Кръстева Иванова

27. Йорданка Янкова Цонкова

 

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

 

1.Ива Милкова Михалева

2.Златка Ивелинова Иванова

3.Лилия Антонова Христова

4.Даниела Паскалева Терзиева

5.Деница Стилиянова Димитрова

6. Ивелина Михайлова Димитрова

7. Марияна Стефанова Георгиева

8. Румена Калчева Енчева

9. Александрина Иванова Иванова

10.Магдалена Димова Чалъкова

11.Нежля Сами Ибрям

12.Диляна Ванева Мързъкова

13.Маринка Александрова Георгиева

14.Росица Драганова Гочева

15.Павлета Петрова Иванова

16.Миглена Георгиева Стоянова

17.Силвия Атанасова Иванова

18.Магдалена Георгиева Николова

19.Христина Ивелинова Близнакова

20.Донка Йорданова Гроздева

 

 

 

До събеседване не бяха допуснати следните кандидати поради липса  на пълен комплект от документи

 

1.Грозданка Георгиева Гавраилова

2.Миглена Иванова Павлова

3.Росица Желева Иванова

4.Галя Недева Митева

5.Саша Добромирова Ганчева

6.Силвия Кръстева Иванова

7. Йорданка Янкова Цонкова

 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 24.09.2019 г. в 09,00 ч. в ДГ „Първи юни“ №17

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

 

Актуално

Резултати от V областен конкурс рецитал "За да я има България"

02.03.2021

  П Р О Т О К О Л Днес, 01.03.2021 г. се извърши журиране на получените в периода 29.01 - 19.02.2021 г. видеа, за участие в V Областен конкурс рецитал „За да я има България“, организиран от Община град...

Резултати от V областен конкурс рецитал "За да я има България"
ВИЖ ДОБРИЧ
8.92° C ясно небе
Нагоре