Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Помощник - учител" в ДГ "Първи юни"

ПРОТОКОЛ

 

 

Днес, 24.09.2019г., Комисия, назначена със Заповед № 7  / 24.09.2019г. на директора на ДГ „Първи юни“ №17 в състав:

 

Председател – Емилия Денчева Маринова -  главен учител в ДГ „Първи юни” №17

и членове:

1. Галина Здр. Донкова –учител в ДГ „Първи юни” №17

2. Пепа Динева Минчева – учител в ДГ „Първи юни” №17

 

 проведе събеседване с кандидатите за длъжността „помощник - учител“ в ДГ „Първи юни“ №17.

До събеседване за длъжността са допуснати:

 

1. Ива Милкова Михалева

2.Диляна Ванева Мързъкова

3.Маринка Александрова Георгиева

4.Магдалена Георгиева Николова

5.Донка Йорданова Гроздева

6.Александрина Иванова Иванова

7.Марияна Стефанова Георгиева

            8.Ивелина Михайлова Димитрова

            9.Даниела Паскалева Терзиева

            10.Нежля Сами Ибрям

            11.Магдалена Димова Чалъкова

            12.Деница Стилиянова Димитрова

            13.Лилия Антонова Христова

            14.Румена Калчева Енчева

15.Росица Драганова Гочева

16.Павлета Петрова Иванова

17.Христина Ивелинова Близнакова

18.Миглена Георгиева Стоянова

19.Силвия Атанасова Иванова

20.Златка Ивелинова  Иванова

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

 

Кандидатите се класират както следва:

 

 1. Румена Калчева Енчева – 74 точки
 2. Росица Драганова Гочева – 68 точки
 3. Даниела Паскалева Терзиева – 64 точки
 4. Ивелина Михайлова Димитрова – 62 точки
 5. Магдалена Димова Чалъкова – 61 точки
 6. Силвия Атанасова Иванова  - 58 точки
 7. Павлета Петрова Иванова – 57 точки
 8. Александрина Иванова Иванова – 52 точки
 9. Деница Стилиянова Димитрова – 48 точки
 10. Марияна Стефанова Георгиева – 47 точки
 11. Диляна Ванева Мързъкова - 45точки
 12. Маринка Александрова Георгиева -43 точки
 13. Нежля Сами Ибрям – 42 точки
 14.  Ива Милкова Михалева - 41 точки
 15. Магдалена Георгиева Николова – 38 точки

 

На събеседване не се явиха следните кандидати:

1.Донка Йорданова Гроздева

2.Лилия Антонова Христова

3.Христина Ивелинова Близнакова

4.Миглена Георгиева Стоянова

5..Златка Ивелинова  Иванова

 

 

 

Комисията предлага на Директора на ДГ „Първи юни” №17да сключи трудов договор с класираният на първо място участник Румена Калчева Енчева на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
2.87° C облачно
Нагоре