Окончателни резултати от събеседване и защита на коцепция за длъжността "Директор" на ОБП "Устойчиви дейности и проекти"


ПРОТОКОЛ

 

Днес, 26.09.2019 г., Комисия, назначена със Заповед №1302/26.09.2019 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:
Председател: арх. Боян Коларов, Зам.-кмет УТ, Община град Добрич
и членове на комисията:
1. Янка Димитрова - Старши юрисконсулт в дирекция АПИТО;
2. Христина Николова – Главен експерт ЧР в дирекция БФ,
проведе защита на концепция и събеседване с кандидата за длъжността „Директор“ на Общинско бюджетно предприятие „Устойчиви дейности и проекти“ при Община град Добрич.
Въз основа на Протокола от 03.09.2019 г. до защитата е допуснат:

1. Симеон Ванев Иванов

Председателят на комисията го запозна с реда на провеждане на конкурса. Комисията оцени качествата на кандидата въз основа на представените документи, защитената концепция и проведеното събеседване, съгласно критериите в Правилата за провеждане на конкурса.
След защитата и проведеното събеседване, всеки член от комисията вписа оценките си по 6-балната скала в карти - Приложение №1 (приложени към протокола).
Съгласно Правилата за провеждане на конкурса окончателната оценка на кандидата се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията. В класирането участват кандидатите, получили не по-малко 60% от максимално възможния окончателен резултат – 64 точки.
След попълване на оценъчните карти и сумирането на резултатите, окончателния резултат от конкурса за директор на ОБП „Устойчиви дейности и проекти“, е както следва:


Трите имена на кандидата Резултат

1. Симеон Ванев Иванов 105 точки

Въз основа на одобрените Правила за провеждане на конкурса, комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи споразумение по чл. 107 с класираното лице в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

 

 

 

 


 

 

 

Актуално

Побратименият на Добрич град Тамбов ни честити Деня на победата!

07.05.2021

Скъпи приятели,   Времето неумолимо ни отдалечава от победния 9 май 1945 година. Но и днес това е особенна дата в нашите сърца. Днес си спомняме имената на героите, които спасиха нашият свят, нашите народи от...

Побратименият на Добрич град Тамбов ни честити Деня на победата!
ВИЖ ДОБРИЧ
8.93° C ясно небе
Нагоре