Окончателни резултати от събеседване и практически изпит за длъжността ,,Танцьор” в Професионален фолклорен ансамбъл ,,Добруджа”

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 27.09.2019 г. комисия назначена със заповед № 1263/19.09.2019 година на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

Председател - Стоян Господинов - Главен художествен ръководител на Професионален фолклорен ансамбъл ,,Добруджа”

и членове:

1. Иво Димитров – Счетоводител в ДХД  гр. Добрич

2. Христо Христов - Хореограф в ПФА ,,Добруджа”

3. Мариян Опълченов - Танцьор в ПФА ,,Добруджа”

4. Живко Желев – Инструменталист, музикален ръководител в ПФА ,,Добруджа”

проведе събеседване и практически изпит с кандидата за длъжността ,,Танцьор” в Професионален фолклорен ансамбъл ,,Добруджа”.

 

До събеседването и практическия изпит за длъжността е допуснат:

 

1.Александър Николаев Караколев

 

Комисията оцени качествата на кандидата въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе три предварително формулирани въпроси.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала във формуляри - Приложение №1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на кандидата се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат (Приложение №2), веднага след приключване на събеседването и практическия изпит.

 

Кандидата се класира, както следва:

 

1. Александър Николаев Караколев -    60 точки

 

 

Комисията предлага на Кмета на Община гр.Добрич да сключи безсрочен трудов договор с кандидата на 8 часов работен ден, на основание чл.67, ал.1,т.1 от КТ и във връзка с чл.70,ал.1 уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

           

 

 

 

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
21.8° C слаб дъжд
Нагоре