Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Домашен помощник" в Домашен социален патронаж

                                          

        ПРОТОКОЛ       

   

 

Днес, 03.10.2019г. комисия назначена със Заповед №36/01.10.2019г.на Директора на ДСП, град Добрич  в състав:

 

      Председател: Айля Реджеб – Социален работник в ДСП

 

      членове:

      1.   Нели Желева – Главен експерт „Кадрова политика” в Дирекция ”ХД”;

 1.  Радосвета Костадинова – Социален работник в ДСП

проведе събеседване с кандидатите за длъжността домашен помощник в ДСП. 

      

 До събеседването са допуснати:

 

 1. Йорданка Атанасова Влаева

  2.   Надя Ганчева Христова             

    

   

  Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

  Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси/еднакви за всеки от кандидатите/.

  Всеки член от Комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване /Приложение №1 към Протокола/.

  Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчна карта за окончателния резултат от проведеното събеседване /Приложение №2 към Протокола/, веднага след приключването му.     

      

       Кандидатите се класират както следва: 

   

КАНДИДАТ

ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА

1.

Надя Ганчева Христова

 

71 точки

2.

Йорданка Атанасова Влаева

        60 точки

 

Комисията предлага на Директора на ДСП гр. Добрич, да сключи трудов договор с класирания на първо място участник, на основание чл. 67, ал.1 във връзка с чл.70, ал.1 от Кодекса на труда на четири часов работен ден.

Настоящия протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg   

 

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.65° C ясно небе
Нагоре