Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Домашен помощник" в Домашен социален патронаж

                                          

        ПРОТОКОЛ       

   

 

Днес, 03.10.2019г. комисия назначена със Заповед №36/01.10.2019г.на Директора на ДСП, град Добрич  в състав:

 

      Председател: Айля Реджеб – Социален работник в ДСП

 

      членове:

      1.   Нели Желева – Главен експерт „Кадрова политика” в Дирекция ”ХД”;

 1.  Радосвета Костадинова – Социален работник в ДСП

проведе събеседване с кандидатите за длъжността домашен помощник в ДСП. 

      

 До събеседването са допуснати:

 

 1. Йорданка Атанасова Влаева

  2.   Надя Ганчева Христова             

    

   

  Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

  Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси/еднакви за всеки от кандидатите/.

  Всеки член от Комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване /Приложение №1 към Протокола/.

  Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчна карта за окончателния резултат от проведеното събеседване /Приложение №2 към Протокола/, веднага след приключването му.     

      

       Кандидатите се класират както следва: 

   

КАНДИДАТ

ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА

1.

Надя Ганчева Христова

 

71 точки

2.

Йорданка Атанасова Влаева

        60 точки

 

Комисията предлага на Директора на ДСП гр. Добрич, да сключи трудов договор с класирания на първо място участник, на основание чл. 67, ал.1 във връзка с чл.70, ал.1 от Кодекса на труда на четири часов работен ден.

Настоящия протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg   

 

Актуално

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“

29.11.2021

Община град Добрич уведомява, че във връзка с извършваните строителни дейности по ул. „Димитър Ковачев“ и спешна необходимост от почистване на канализационна мрежа по улицата, утре 30.11.21 г. ще бъде спряно водоподаването...

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“
ВИЖ ДОБРИЧ
1.88° C предимно ясно
Нагоре