Обява за свободно работно място за помощник готвач в ДСП

Домашен социален патронаж обявява свободно работно място за длъжността Помощник-готвач

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Социални услуги, свързани с производство на кулинарна продукция за възрастни;

1.2. Цел на длъжността: Да измива, почиства и нарязва ръчно или машинно плодовете и зеленчуците. Да размразява и извършва първична обработка на месо, риба и субпродукти, необходими за  влагането им в приготвянето на ястия за потребителите на ДСП и Обществената трапезария, съгласно утвърденото меню. Участва в производството на кулинарната продукция  под ръководството на майстор готвача;

 

 

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование:  Средно образование

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието:  средно специално образование с квалификация готвач или помощник – готвач или средно образование с удостоверение за професионално обучение – готвач или помощник – готвач;

1.5.Години професионален опит: Професионалният опит, като готвач или помощник - готвач ще се счита за предимство;

1.6. Допълнителни изисквания: Комуникативност, умение за работа в екип, способност да планира и организира работата си, отговорност;

 

 

2.    Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за  придобита образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Домашен социален патронаж, кв.”Лозята” ул.”Първи път”№ 2, всеки делничен ден от 08:30 часа до 13:00 часа

Лица за контакти: Боряна Костадинова - Георгиева  

Телефон за контакти: 058/601686, 058/602259

4. Срок за подаване на документите: до 21.10.2019г./включително/.

5. Етапи на подбора:

5.1. Подбор по документи;

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати; 

След подбора по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на основание чл.67,ал.1,т.1 от КТ във връзка с чл.70, уговорен в полза на работодателя, при установено работно време шест часа.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите в Домашен социален патронаж кв.”Лозята” ул.”Първи път”№2.

Актуално

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им

31.03.2023

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община град Добрич изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните...

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им
ВИЖ ДОБРИЧ
11.05° C облачно
Нагоре