Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Огняр" в Детска градина "Слънчице"

П Р О Т О К О Л

Днес 11.10.2019 г., комисия назначена със Заповед № 391-10/10.10.2019 г.на Директора на ДГ № 10 „Слънчице” град Добрич в състав:       

         Председател: Маринела Василева – старши учител в ДГ №10 „Слънчице”

         Членове:

1. Нели Желева – гл.експерт “Кадрова политика“в Община град  Добрич

2. Татяна Желязкова –старши учител в ДГ № 10 „Слънчице”

проведе работно заседание за проверка на подадените документи и допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността  огняр в ДГ № 10 „Слънчице” .

За участие документи са подадени от :

  1. Кирил Станев Тодоров
  2. Добромир Георгиев Димитров
  3. Симеон Гечев Макнев

След като разгледа депозираните от кандидатите документи и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата, комисията реши да  допусне до втори етап – събеседване всички кандидати:

  1. Кирил Станев Тодоров
  2. Добромир Георгиев Димитров
  3. Симеон Гечев Макнев

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени лично за резултата от проведения подбор по документи и за часа и датата на събеседването, което ще бъде на 14.10.2019г. от 8:30 ч в учителската стая на Детска градина №10 „Слънчице“.

 Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич.

 

 

 

Зам.-кмет ХД

 

Актуално

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“

29.11.2021

Община град Добрич уведомява, че във връзка с извършваните строителни дейности по ул. „Димитър Ковачев“ и спешна необходимост от почистване на канализационна мрежа по улицата, утре 30.11.21 г. ще бъде спряно водоподаването...

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“
ВИЖ ДОБРИЧ
7.94° C облачно
Нагоре