Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Огняр" в Детска градина "Слънчице"

П Р О Т О К О Л

Днес 11.10.2019 г., комисия назначена със Заповед № 391-10/10.10.2019 г.на Директора на ДГ № 10 „Слънчице” град Добрич в състав:       

         Председател: Маринела Василева – старши учител в ДГ №10 „Слънчице”

         Членове:

1. Нели Желева – гл.експерт “Кадрова политика“в Община град  Добрич

2. Татяна Желязкова –старши учител в ДГ № 10 „Слънчице”

проведе работно заседание за проверка на подадените документи и допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността  огняр в ДГ № 10 „Слънчице” .

За участие документи са подадени от :

  1. Кирил Станев Тодоров
  2. Добромир Георгиев Димитров
  3. Симеон Гечев Макнев

След като разгледа депозираните от кандидатите документи и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата, комисията реши да  допусне до втори етап – събеседване всички кандидати:

  1. Кирил Станев Тодоров
  2. Добромир Георгиев Димитров
  3. Симеон Гечев Макнев

Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени лично за резултата от проведения подбор по документи и за часа и датата на събеседването, което ще бъде на 14.10.2019г. от 8:30 ч в учителската стая на Детска градина №10 „Слънчице“.

 Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич.

 

 

 

Зам.-кмет ХД

 

Актуално

Утвърден е Окончателният годишен списък за настаняване на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общински жилища под наем за 2021 г.

05.05.2021

Община град Добрич уведомява всички заинтересовани граждани, че Окончателният годишен списък за настаняване в общински жилища под наем на граждани с установени жилищни нужди за 2021 г. е изготвен и утвърден от Кмета на Община град...

Утвърден е Окончателният годишен списък за настаняване на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общински жилища под наем за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
11.91° C ясно небе
Нагоре