Обява за свободно работно място за длъжността "мед. сестра" в ДЦПЛУ

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания обявява свободно работно място за длъжността „ Медицинска сестра”

 

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

            1.1. Област на дейност – социални услуги за пълнолетни лица с увреждания.

            1.2. Цел на длъжността – следи за здравословното състояние на потребителите и при необходимост взема адекватни мерки; прилага поддържаща медикаментозна терапия; осигурява медицински контрол по организация на хранене; контролира спазването на строг хигиенен и дезинфекционен режим в социалното заведение; води задължителна медицинска документация.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование –  висше, „степен бакалавър”.

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – специалност „Медицинска сестра”.

1.5. Години професионален опит - с предимство ще се считат кандидати с опит в областта.

            1.6. Допълнителни изисквания – позитивна нагласа за работа с лица с увреждания,  комуникативност, умения за работа в екип.

 

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3.  Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, ул. „Суха река“,  № 37,  всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа в кабинета на директора, етаж I.

Тел. за контакти: 0884/311-448 – Директор Албена Донева.

 

4.  Срок за подаване на документите – 14.10. – 08.11.2019 г. включително.

 

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

 

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в социалното заведение.

Актуално

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“

29.11.2021

Община град Добрич уведомява, че във връзка с извършваните строителни дейности по ул. „Димитър Ковачев“ и спешна необходимост от почистване на канализационна мрежа по улицата, утре 30.11.21 г. ще бъде спряно водоподаването...

Спряно водоподаване утре по ул. „Опълченец Димитър Ковачев“, ж.к. „Строител“, част от ж.к. „Христо Ботев“ и част от ж.к. „Балик“
ВИЖ ДОБРИЧ
4.27° C предимно ясно
Нагоре