Обява за свободно работно място за длъжността "мед. сестра" в ДЦПЛУ

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания обявява свободно работно място за длъжността „ Медицинска сестра”

 

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

            1.1. Област на дейност – социални услуги за пълнолетни лица с увреждания.

            1.2. Цел на длъжността – следи за здравословното състояние на потребителите и при необходимост взема адекватни мерки; прилага поддържаща медикаментозна терапия; осигурява медицински контрол по организация на хранене; контролира спазването на строг хигиенен и дезинфекционен режим в социалното заведение; води задължителна медицинска документация.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование –  висше, „степен бакалавър”.

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – специалност „Медицинска сестра”.

1.5. Години професионален опит - с предимство ще се считат кандидати с опит в областта.

            1.6. Допълнителни изисквания – позитивна нагласа за работа с лица с увреждания,  комуникативност, умения за работа в екип.

 

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3.  Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, ул. „Суха река“,  № 37,  всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа в кабинета на директора, етаж I.

Тел. за контакти: 0884/311-448 – Директор Албена Донева.

 

4.  Срок за подаване на документите – 14.10. – 08.11.2019 г. включително.

 

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

 

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в социалното заведение.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
19.1° C ясно небе
Нагоре