Обявление за длъжността „Детегледачка” в Детска ясла №4- ул. „Вардар” 54

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Детска ясла № 4 „Щастливо детство“ обявява свободно работно място за длъжността „детегледачка” в Детска ясла №4-  ул. „Вардар” 54

 

  1. 1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

           1.1. Област на дейност: Здравеопазване

           1.2. Цел на длъжността – подпомагане на семейства при отглеждане и възпитание на деца от 1 до 3 годишна възраст.

           1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – Средно

           1.4. Изискване за длъжността: Средно общооброзователен ценз

           1.5. Допълнителни изисквания - инициативност, творчески интереси, новаторско отношение към труда, умения за работа в екип.

 

2.    Необходимите документи за кандидатстване:

           2.1. Заявление за участие (свободна форма);

           2.2. Копие от документи за придобито средно образование;

            2.3.  Автобиография;

 

 3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Детска ясла №4  „Щастливо детство” – гр. Добрич,  ул. „Вардар”  № 54,  всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа

Телефон за контакти: 058 / 602 989; 0895 52 84 27

 

4. Краен срок за подаване на документите - 24.10.2019г. включително.

 

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

 

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

 

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

 

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в Детската ясла.

 

 

Актуално

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"

10.08.2022

  ПРОТОКОЛ №15 От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, проведено на 20.07.202 2 г.     ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:...

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"
ВИЖ ДОБРИЧ
19.58° C ясно небе
Нагоре