Окончателни резултати от събеседване и защита на концепция за длъжността "Директор" на РИМ

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 22.10.2019 г. комисия назначена със заповед №1354/03.10.2019 година на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Дияна Борисова – Директор на дирекция ХД в Община град Добрич и членове:

1. Росица Маркова – Главен юрисконсулт в дирекция АПИТО;

2. Христина Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ;

3. Д-р Аксиния Бутева – Началник на отдел „Музеи, галерии и визуални изкуства” в дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства“, Министерство на културата;

4. Доц. д-р Бони Петрунова – Директор на НИМ - София;

5. Гл. ас. д-р Игор Лазаренко – Директор на РИМ -  град Варна;

6. Д-р Николай Тодоров - Директор на РИМ -  град Силистра;

7. Маргарита Ефтимова – Председател на СРС, КТ „Подкрепа“;

8. Ивелина Василева – Председател на КНСБ,

проведе конкурс за избор на Директор на Регионален исторически музей – град Добрич. Конкурсът се проведе по защита на Концепция за дейността и развитието на РИМ - град Добрич и събеседване с кандидатите за длъжността Директор на РИМ - град Добрич.

До събеседването за длъжността са допуснати:

 

1. Добри Павлов Добрев

2. Надежда Димитрова Иванова

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи, защитените концепции и проведеното събеседване, съгласно критериите в Правилата за провеждане на конкурса. Председателят на комисията запозна всеки кандидат с реда на провеждане на конкурса и в тяхно присъствие бяха отворени пликовете с концепциите.

След защитата и проведеното събеседване, всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в карти - Приложение №1 (приложени към протокола).

Съгласно Правилата за провеждане на конкурса окончателната оценка на кандидатите се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията.

 

След попълване на оценъчните карти и сумирането на резултатите, класирането от конкурса за директор на Регионален исторически музей - Добрич е както следва:

 

1. Добри Павлов Добрев -  398 точки – първо място

2. Надежда Димитрова Иванова - 330 точки – второ място

 

Комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи споразумение по чл. 107 в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда с лицето, класирано на първо място, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

Настоящият протокол за резултатите от проведения конкурс се съставя в три еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за конкурсната комисия, третият – за Министерство на културата.

 

 

 

 

Актуално

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"

18.08.2022

Нова спортна комбинирана площадка за лека атлетика и волейбол ще имат учениците от Средно училище „Св. Климент Охридски“. Тя ще бъде изградена по Програмата на Министерство на образованието и науката за изграждане и основен...

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"
ВИЖ ДОБРИЧ
20.19° C ясно небе
Нагоре