Обява за свободно работно място за "картотекар, домакин" в РБ "Дора Габе"

Регионална библиотека „Дора Габе” град Добрич обявява свободно работно място за длъжността „Картотекар, домакин”.

  1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Библиотечно-библиографска и информационна дейност / административно-стопанска.

1.2. Кратко описание на длъжността: Изпълнява дейности, съобразно нормативна и технологична база, чрез прилагането на традиционни и автоматизирани библиотечни технологии; дейности и отговорности по събиране, съхраняване, разходване и отчитане на парични и материални ценности..

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно.

1.4.Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието – Специалности с професионално направление икономика, счетоводство или библиотечно-библиографски ще се считат за предимство.

1.5. Години професионален опит: Професионалният опит и владеене на чужди езици е предимство

1.6. Допълнителни изисквания: Много добра компютърна грамотност. Добра комуникативност и позитивна настройка към ползвателите и екипа .

  1. Необходими документи за кандидатстване:

2.1.   Заявление за участие (свободна форма).

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация.

2.3.   Професионална автобиография – CV.

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Регионална библиотека „Дора Габе“, ул. Независимост № 7, гише Регистрация всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа.

Лице за контакт: Галина Димитрова, гл.счетоводител, Телефон за контакти: 058/602 544

     4. Срок за подаване на документите: 15 ноември 2019 година включително.

     5. Етапи:

  1. 1.     18 ноември 2019 г. Списъкът на допуснатите до събеседване  ще бъде публикуван  на електронната страница на Регионална библиотека „Дора Габе” http://www.libdobrich.bg и на електронната страница на Община град Добрич.

      5.2. Събеседване.

Събеседването с одобрените кандидати ще се проведе на 20 ноември 2019 г. от 10,00 ч. в зала 200 на Регионална библиотека „Дора Габе” – Добрич.

С одобрения кандидат ще бъде сключен постоянен трудов договор на основание  Чл. 67. (1) т.1 от КТ, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
27.98° C предимно облачно
Нагоре