Обява за свободно работно място за "учител" в ДГ №27

ДГ № 27 „Славейче” обявява свободно работно място за длъжността  учител в детска градина.

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност:  Образование 

1.2. Цел на длъжността: възпитателно образователна работа с деца.    

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше - магистър, бакалавър, професионален бакалавър

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието ПУП, ПУНУП, ПУПЧЕ    

1.5. Години професионален опит: професионален опит по специалността - минимум една година

1.6. Допълнителни изисквания: компютърна и чуждоезикова грамотност, организаторски умения, отговорност, работа в екип.

2. Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователна квалификационна дейност,

допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 27 „Славейче” ул. „Войнишка” № 25, всеки делничен ден от 08:30 часа до 14:00 часа

Лица за контакти:  Виолета Димитрова  – Тел.: 058/602 481 и Виолета Божилова - 0884 311 415.

4. Срок за подаване на документите: до 29.10.2019 г. включително

5. Етапи на подбора:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на основание чл.67, ал.1, т.1 от КТ на осем часа  и във връзка с чл.70, ал.1, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите е задължително да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ № 27 „Славейче” ул. „Войнишка” № 25.

Актуално

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"

18.08.2022

Нова спортна комбинирана площадка за лека атлетика и волейбол ще имат учениците от Средно училище „Св. Климент Охридски“. Тя ще бъде изградена по Програмата на Министерство на образованието и науката за изграждане и основен...

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"
ВИЖ ДОБРИЧ
20.39° C ясно небе
Нагоре