Окончателни резултати от събеседване за "учител" в ДГ №27

Днес, 30.10.2019 г. комисия назначена със заповед  № 41/28.10.2019 г. на директора на ДГ № 27 „Славейче” гр. Добрич в състав:

Председател: Нина Георгиева Кирова - старши учител в ДГ № 27  „Славейче“  и членове:

  1. Мими Павлова Илиева – старши учител
  2. Румяна Стефанова Георгиева – старши учител
  3. Снежа Георгиева Вачева – главен експерт „Предучилищно образование“ проведе

събеседване с кандидатите за длъжността учител в  ДГ № 27 „Славейче“.

До събеседването за длъжността са допуснати:

  1. Галя Маринова Минчева
  2. Грозданка Георгиева Гавраилова
  3. Миглена Петрова Иванова – Павлова

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе предварително формулирани въпроси: (еднакви за всеки от кандидатите):

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5 - балната скала във формуляри - Приложение №1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат (Приложение №2), веднага след приключване на събеседването, максимален брой 100 точки.

Кандидатите се класират, както следва:

  1. Галя Маринова Минчева                                                                           93 т.
  2. Миглена Петрова Иванова – Павлова                                                     75 т.
  3. Грозданка Георгиева Гавраилова                                                             55 т.

Комисията предлага на директора на ДГ № 27 „Славейче“ да сключи трудов договор с кандидата Галя Маринова Минчева.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

13.05.2021

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
13.08° C разкъсана облачност
Нагоре