Окончателни резултати от събеседване за "учител" в ДГ №27

Днес, 30.10.2019 г. комисия назначена със заповед  № 41/28.10.2019 г. на директора на ДГ № 27 „Славейче” гр. Добрич в състав:

Председател: Нина Георгиева Кирова - старши учител в ДГ № 27  „Славейче“  и членове:

  1. Мими Павлова Илиева – старши учител
  2. Румяна Стефанова Георгиева – старши учител
  3. Снежа Георгиева Вачева – главен експерт „Предучилищно образование“ проведе

събеседване с кандидатите за длъжността учител в  ДГ № 27 „Славейче“.

До събеседването за длъжността са допуснати:

  1. Галя Маринова Минчева
  2. Грозданка Георгиева Гавраилова
  3. Миглена Петрова Иванова – Павлова

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе предварително формулирани въпроси: (еднакви за всеки от кандидатите):

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5 - балната скала във формуляри - Приложение №1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат (Приложение №2), веднага след приключване на събеседването, максимален брой 100 точки.

Кандидатите се класират, както следва:

  1. Галя Маринова Минчева                                                                           93 т.
  2. Миглена Петрова Иванова – Павлова                                                     75 т.
  3. Грозданка Георгиева Гавраилова                                                             55 т.

Комисията предлага на директора на ДГ № 27 „Славейче“ да сключи трудов договор с кандидата Галя Маринова Минчева.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Актуално

Публичен отчет за 2021 година

28.01.2022

Кметът на Добрич Йордан Йорданов и кметският екип представиха публично отчета за управление за 2021 г. Община град Добрич публикува отчетите по ресори, за да може гражданите на Добрич да се запознаят с тях. Отчет на д-р Емилия...

Публичен отчет за 2021 година
ВИЖ ДОБРИЧ
7.05° C разкъсана облачност
Нагоре