Председател на ОбС 2019 - 2023


 

I. Персонални данни

Име, Фамилия                              Нивелин Радичков

Семейно положение                  Женен, с едно дете

II. Образование                            Висше - техническо

Учебно заведение                       Технически университет - Варна 

III. Трудова биография                        

Период                                           2009 г. до момента

Местонахождение                      гр. Добрич

Длъжност                                      Управител на фирма

IV. Опит в областта на местното самоуправление 

Период                                           2015 - 2019 г.                                

Общински съветник, Председател на ПК "Търговия, услуги и туризъм"

V. Умения и компетенции      Диалогичност, добри организационни умения

VI. За контакти:

Адрес:                                           9300 гр. Добрич, ул. „България” 12

Телефон:                                      058 600 406

Мобилен телефон:                    089 72 71 900

Факс:                                            058 600 703

е-адрес:                                       n_radichkov@dobrich.bg

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
16.61° C облачно
Нагоре