Окончателни резултати от събеседване за длъжността "счетоводител" в ДГ №17

Днес, 12.11.2019г., Комисия, назначена със Заповед № 57/ 8.11.2019г. на директора на ДГ „Първи юни“ №17 в състав:

Председател –Галина Здравкова Донкова-  старши учител в ДГ „Първи юни” №17

и членове:

1. Янка Гочева Петкова – счетоводител в ДГ„Първи юни” №17

2. Пепа Динева Минчева – учител в ДГ „Първи юни” №17

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „счетоводител“ в ДГ „Първи юни“ №17.

До събеседване за длъжността са допуснати:  

1.    Гинка Петрова Тодорова

 2.   Райна Димова Славова

 3.   Красимира Михайлова Михайлова

 4.   Нели Дончева Димитрова

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

Кандидатите се класират както следва:

1 Гинка Петрова Тодорова -  70точки

2 Райна Димова Славова.– 56  точки

3 Красимира Михайлова Михайлова – 55 точки

4 Нели Дончева Димитрова – 40 точки

Комисията предлага на Директора на ДГ „Първи юни” №17да сключи трудов договор с класираният на първо място участник Гинка Петрова Тодорова на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
24.6° C предимно ясно
Нагоре