Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Картотекар, домакин" в РБ "Дора Габе"

ПРОТОКОЛ

Днес, 18.11.2019 г. в 09.00 часа в зала 200 на Регионална библиотека  „Дора Габе”– Добрич, съгласно Заповед № 10/31.10.2019 на директора на библиотеката се събра комисия в състав:

Председател – Галина Михайлова Димитрова – Главен счетоводител

Членове:  1.   Данчо Йорданов Йорданов  – Системен администратор 

                  2.   Галя Маринова Гочева –  Главен библиотекар, Заемна за възрастни

                  3.  Добринка Колева Митева – Главен библиотекар, направление БФК   Комисията проведе работно заседание за проверка по документи допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за обявеното свободно място за длъжността Картотекар, домакин.

Комисията прегледа комплектността на документите, представени от кандидатите и извърши преценка за съответствието им, съгласно посочените в обявата и длъжностната характеристика на обявеното работно място.

 

Комисията констатира следното:

 

За  обявеното свободно работно място са подали документи 74 /седемдесет и четири/ кандидати.

Комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване следните кандидати, по реда на постъпване на заявленията:

 

 1. Десислава Атанасова Димитрова
 2. Мария Димитрова Григорова
 3. Дора Ангелова Ангелова
 4. Галина Желева Ташева
 5. Красимира Викторова Наскова – Костадинова
 6. Теменужка Василева Димитрова
 7. Ина Василева Колева
 8. Маринела Димитрова Михайлова
 9. Даниел Николаев Серафимов
 10. Мирослава Валентинова Михова
 11. Костадинка Добрева Добрева
 12. Красимира Михайлова Михайлова
 13. Кремена Атанасова Градинарова
 14. Иванка Радева Димитрова

 

Събеседването с одобрените кандидати ще се проведе на 20 ноември 2019 г. от 10,00 часа в зала 200 на Регионална библиотека „Дора Габе” – Добрич.

 

Кандидатите да се явят на посоченото място в 10.00 часа с документ за самоличност и оригинал на дипломата за завършено образование за справка.

 

Списъкът на допуснатите до събеседване  ще бъде публикуван на електронната страница на Регионална библиотека „Дора Габе” http://www.libdobrich.bg и на електронната страница на Община град Добрич.

 

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
23.08° C облачно
Нагоре