Окончателни резултати от събеседване за длъжността "картотекар, домакин" в РБ "Дора Габе"

Днес, 20.11.2019 г. в 10.00 часа в зала 200 на Регионална библиотека  „Дора Габе”- Добрич, съгласно Заповед № 10/31.10.2019 на директора на библиотеката се събра комисия в състав:

Председател – Галина Михайлова Димитрова – Главен счетоводител

Членове:   1. Данчо Йорданов Йорданов  – Системен администратор 

                   2. Галя Маринова Гочева –   Главен библиотекар, направление ББИО

                   3. Добринка Колева Митева – Главен библиотекар, направление БФК 

Комисията проведе интервю/събеседване за заемане за обявеното свободно място за длъжността Картотекар, домакин.

Според утвърдените правила за провеждане на събеседването окончателния резултат на всеки кандидат се формира от общия сбор точки по всички критерии за оценка.

В класирането участват кандидатите, получили най-малко 60 % от максимално възможния окончателен резултат (30 от макс. 50 т.).

До събеседване за длъжността са допуснати:  

Десислава Атанасова Димитрова

Мария Димитрова Григорова

Дора Ангелова Ангелова

Галина Желева Ташева

Красимира Викторова Наскова – Костадинова

Теменужка Василева Димитрова

Ина Василева Колева

Маринела Димитрова Михайлова

Даниел Николаев Серафимов

Мирослава Валентинова Михова

Костадинка Добрева Добрева

Красимира Михайлова Михайлова

Кремена Атанасова Градинарова

Иванка Радева Димитрова

 

На събеседването не се яви Десислава Атанасова Димитрова

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе шест предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите). Като втори етап от събеседването, кандидатите решиха кратка задача за проверка на практическите им компютърни умения.

Окончателната оценка на всеки кандидат е нанесена  на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 1 към Протокола), веднага след приключването му.  

Кандидатите се класират както следва:

Теменужка Василева Димитрова - Общ резултат - 44  точки

Ина Василева Колева - Общ резултат - 39 точки

Мирослава Валентинова Михова - Общ резултат - 32 точки

Красимира Михайлова Михайлова - Общ резултат - 31 точки

Комисията предлага на Директора на  РБ „Дора Габе” гр. Добрич да сключи с класираният на първо място кандидат трудов договор за обявеното  свободно работно място. Класираните второ, трето и четвърто място  кандидати  остават резерва.

Решението на комисията с класираните кандидати ще бъде публикувано на електронната страница на Регионална библиотека „Дора Габе” http://www.libdobrich.bg, електронната страница на Община град Добрич, както и на Фейсбук страницата библиотеката.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
14.5° C предимно облачно
Нагоре