Обявление за длъжността "Счетоводител" в ДГ № 32 „Зорница”

Обявление

ДГ № 32 „Зорница” град Добрич обявява свободно работно място за длъжността „Счетоводител”  в детска градина.

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – ръководи, организира, контролира и отговаря за финансово – счетоводна дейност на институцията.

1.2. Цел на длъжността – осъществява цялостната счетоводна отчетност на предприятието. Следи за спазването на финансовата дисциплина. Изготвя финансовите отчети на институцията и всички необходими справки, извлечения, обосновки и др. Осъществява дейностите по направления ТРЗ, личен състав, деловодство, архивиране. Участва в подготовката и провеждането на тръжните процедури. Следи за правилното и точно водене на задълженията за наеми и консумативи на наемателите.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – висше, степен „Бакалавър”, „Магистър“, „Професионален бакалавър“ , средно образование.

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – Счетоводство и контрол

1.5. Години професионален опит – не се изисква, с предимство ще бъдат кандидати с опит в бюджетно счетоводство.

1.6. Допълнителни изисквания - компютърна грамотност, работа със счетоводни програми, познаване на нормативната база, касаеща бюджетната дейност.

Водене на счетоводство на проект по оперативна програма.

Длъжността е предвидена за 1 щатна бройка с работно време 8 часа.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 32 „Зорница“,       ж. к„ Балик“, ул. Теменуга до бл.24 ,  всеки делничен ден от 09:00 часа до 15:00 часа.

Тел. за контакти: 0884311417 или  058 665 247

4. Срок за подаване на документите - 28.11.2019 до 03.12.2019г. до 12.00 часа  включително.

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1,   т. 1 във връзка с чл.70, ал.1 от КТ и уговорен срок в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в Детската градина.

 

 

 

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
13.8° C предимно облачно
Нагоре