Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Детегледач" в КСУ

П Р О Т О К О Л

Днес, 26.08.2019 г. комисия, назначена със заповед на Директора на Комплекс за социални услуги гр.Добрич № 246 / 23.08.2019 година в състав:

Председател – Красимира Кирова - Гл.експерт „Управление на здр.грижа”;

1.      Член - Марияна  Вълкова – Социален работник в КСУ;

1.      Член – Наталия Георгиева – Социален работник в КСУ,

проведе събеседване с кандидата за длъжността детегледач  в КСУ.

До събеседване за длъжността са допуснати: 

1.Марияна Вълчева Стефанова

2.      Грозданка Добрева Гочева

3.      Иванка Николова Атанасова

4.      Марина Найденова Стоянова

5.      Галина Иванова Колева

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

На събеседването не се яви Марияна Вълчева Стефанова.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроса.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на  кандидатите се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

Кандидатите са оценени както следва:

1.      Иванка Николова Атанасова – 75 точки

2.      Марина Найденова Стоянова – 71 точки

3.      Галина Иванова Колева – 59 точки

4.      Грозданка Добрева Гочева – 50 точки

Комисията предлага на Директора на КСУ  да сключи трудов договор с Иванка Николова Атанасова, Марина Найденова Стоянова и Галина Иванова Колева, на основание осн. чл. 67, ал.1, т.1 във връзка с чл.70 от КТ или чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
23.17° C предимно ясно
Нагоре