Окончателни резултати от събеседване за счетоводител в ДГ №32

Днес, 04.12.2019 година, Комисия назначена със заповед №100/28.11.2019 г. на Директора на ДГ №32 “Зорница” в състав:

Председател:

Миглена Великова – старши учител  в ДГ № 32 „Зорница”

и членове:

1. Севдалина Владимирова – старши учител в ДГ № 32 „Зорница”

2. Нели Желева – гл. експерт „Кадрова  политика“, Дирекция „Хуманитарни дейности”, Община град Добрич

3. Галя Милкова – счетоводител

4. Тонка Гочева – ЗАС

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „Счетоводител”.

Кандидатите се явиха на събеседване по предварително уточнен график.

До събеседването за длъжността бяха допуснати:

1. Десислава Илиева Зидарова

2. Жана Атанасова Димитрова

3. Красимира Михайлова Михайлова

4. Маргарита Иванова Димитрова

5. Севдалина Михайлова Минова-Михайлова

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 5 предварително формулирани въпроси /еднакви за всеки един от кандидатите/.

 Кандидатите бяха оценени както следва:

1. Красимира Михайлова Михайлова – 111 точки

2. Маргарита Иванова Димитрова – 105 точки

3. Севдалина Михайлова Минова-Михайлова – 101точки

4. Десислава Илиева Зидарова – 60 точки

5. Жана Атанасова Димитрова – 42 точки

Комисията предлага на Директора на ДГ № 32 „Зорница” град Добрич да сключи трудов договор с класирания кандидат на първо място Красимира Михайлова Михайлова на основание чл. 67, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ и уговорен в полза на работодателя на 8 часов работен ден.

Кандидатите ще бъдат уведомени лично за резултата от проведеното събеседване.

Актуално

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им

31.03.2023

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община град Добрич изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните...

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им
ВИЖ ДОБРИЧ
6.88° C предимно ясно
Нагоре