Окончателни резултати от събеседване за инструктор хранене в Дом стари хора

Днес, 11.12.2019 г., Комисия, назначена със Заповед № 68/09.12.2019г.  на директора на Дом стари хора в състав:

Председател: Виолета Русенова – ст.мед.сестра в ДСХ

и членове:

1. Нели Желева-гл.експерт”Кадрова политика”  в Д”ХД”

2. Недка Димитрова-трудотерапевт в ДСХ

3. Милена Михайлова-соц.работник в ДСХ,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността инструктор хранене  в ДСХ.

До събеседване за длъжността са допуснати:  

             1. Галина Василева Николова

             2. Левент Неджмедин Мустафа

             3.Красимир Тодоров Киров

             4.Християн Киров Славов

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Галина Василева Николова-не се яви на събеседването.

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 100.

Кандидатите се класират както следва:

1.Левент Неджмедин Мустафа- 87 точки

2.Красимир Тодоров Киров- 84  точки

3.Християн Киров Славов- 44 точки

Комисията предлага на Директора на Дом стари хора да сключи трудов договор с класирания на първо място участник  Левент Неджмедин Мустафа , на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда,  в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Ремонтни дейности на 6 юли

05.07.2022

Община Добрич информира, че на 6 юли ще се полагат бордюрите по улица „Цар Освободител“ в участъка от улица „Ясна поляна“ до улица „Орфей“. Призоваваме гражданите на Добрич да не паркират в този...

Ремонтни дейности на 6 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
17.87° C ясно небе
Нагоре