Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Домашен санитар" по проект "Подкрепа в дома"

П Р О Т О К О Л

 

 

Днес, 12.12.2019 г. в 10,30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 1761 / 09.12.2019 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

Председател: Ивелина Василева – счетоводител на проект

 

и членове:

 

1. Красимира Кирова – координатор на  проект

2. Нели Желева – технически сътрудник на проект

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността домашен санитар в Община град Добрич по проект „Подкрепа в дома“

 

Документи за участие са подадени от:

 1. Петранка Ганчева Василева
 2. Нела Йорданова Колева
 3. Тодорка Маркова Милева
 4. Весела Йорданова Сотирова
 5. Митка Тодорова Кръстева
 6. Елена Славова Иванова
 7. Йорданка Атанасова Влаева
 8. Веска Матеева Иванова
 9. Детелина Божанова Тодорова
 10. Саша Семова Тодорова
 11. Марияна Петрова Георгиева
 12. Снежанка Иванова Станчева
 13. Снежанка Петрова Христова
 14. Боряна Кирилова Тодорова
 15. Станислава Калчева Георгиева
 16. Марияна Тодорова Стоянова
 17. Наталия Стефанова Николова
 18. Ирина Йорданова Василева
 19. Росица Добрева Петкова

   

   

   

                     

  След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

   

 1. Петранка Ганчева Василева
 2. Нела Йорданова Колева
 3. Тодорка Маркова Милева
 4. Весела Йорданова Сотирова
 5. Митка Тодорова Кръстева
 6. Йорданка Атанасова Влаева
 7. Веска Матеева Иванова
 8. Детелина Божанова Тодорова
 9. Саша Семова Тодорова
 10. Марияна Петрова Георгиева
 11. Станислава Калчева Георгиева
 12. Марияна Тодорова Стоянова
 13. Наталия Стефанова Николова
 14. Ирина Йорданова Василева
 15. Росица Добрева Петкова

   

  Комисията не допуска до втори етап от подбора, поради непълен пакет документи, следните кандидати:

   

  1.Снежанка Иванова Станчева

  2.Снежанка Петрова Христова

  3.Елена Славова Иванова

  4. Боряна Кирилова Тодорова

   

  Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

  Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

  Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

             

Актуално

Ремонтни дейности по уличната мрежа в града на 24, 25 и 26 май 2022 г.

23.05.2022

На 24 май продължават строителните дейности в ЖК "Дружба" 3, пред бл. 28. Продължава изкърпването на уличната мрежа в района около храм „Св. Троица“ Ще започне асфалтирането на ул. "Христо...

Ремонтни дейности по уличната мрежа в града на 24, 25 и 26 май 2022 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
14.21° C разкъсана облачност
Нагоре