Обявление за длъжността "Фризьор" в Дом стари хора

                                                                            

Обявление

 

Дом стари хора – гр. Добрич обявява свободно място за длъжността

”фризьор” в специализираното заведение.

 

 1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

         1.1. Област на дейност: социални услуги

        1.2. Цел на длъжността: поддържа добрия външен вид на старите хора и хората с увреждания,като извършва бръснарски и фризьорски услуги.

        1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование - средно

        1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието –фризьор

        1.5. Години професионален опит: професионален опит по специалността се счита за предимство

        1.6.Допълнителни изисквания:  курс по брьснаро-фризьорство, позитивна нагласа за работа със стари хора и инвалиди.

        2.    Необходимите документи за кандидатстване:

                2.1. Заявление за участие (свободна форма);

              2.2. Копие от документи за придобита образователна–квалификационна степен, допълнителна квалификация

               2.3.  Автобиография;

               2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

       3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Дом за стари хора, ул. “Лозята първи път“ № 2,  стая на директор, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа,

Телефон за контакти: 0888897812

     4.Краен  срок за подаване на документите: 07.01.2020 г. включително

     5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл.67, ал. 1, т. 1 от КТ, със срок на изпитване шест месеца, уговорен в полза на работодателя, при установено работно време четири часа.

 

 Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

 

  

 

Актуално

Съобщение

15.09.2021

Община град Добрич информира гражданите, че продължават ремонтните дейности по улица „Любен Каравелов“. От 16 септември ще се ремонтира десния тротоар по улицата в частта от улица „Кирил и Методий“ до улица...

Съобщение
ВИЖ ДОБРИЧ
27.22° C предимно облачно
Нагоре