Обявление за длъжността "Фризьор" в Дом стари хора

                                                                            

Обявление

 

Дом стари хора – гр. Добрич обявява свободно място за длъжността

”фризьор” в специализираното заведение.

 

 1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

         1.1. Област на дейност: социални услуги

        1.2. Цел на длъжността: поддържа добрия външен вид на старите хора и хората с увреждания,като извършва бръснарски и фризьорски услуги.

        1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование - средно

        1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието –фризьор

        1.5. Години професионален опит: професионален опит по специалността се счита за предимство

        1.6.Допълнителни изисквания:  курс по брьснаро-фризьорство, позитивна нагласа за работа със стари хора и инвалиди.

        2.    Необходимите документи за кандидатстване:

                2.1. Заявление за участие (свободна форма);

              2.2. Копие от документи за придобита образователна–квалификационна степен, допълнителна квалификация

               2.3.  Автобиография;

               2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

       3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Дом за стари хора, ул. “Лозята първи път“ № 2,  стая на директор, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа,

Телефон за контакти: 0888897812

     4.Краен  срок за подаване на документите: 07.01.2020 г. включително

     5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл.67, ал. 1, т. 1 от КТ, със срок на изпитване шест месеца, уговорен в полза на работодателя, при установено работно време четири часа.

 

 Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

 

  

 

Актуално

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"

10.08.2022

  ПРОТОКОЛ №15 От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, проведено на 20.07.202 2 г.     ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:...

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"
ВИЖ ДОБРИЧ
18.44° C ясно небе
Нагоре