Допуснати до събеседване кандидати за длъжността Главен експерт "Проекти и програми" в дирекция ИРЕФОП

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 18.12.2019 г., комисия, назначена със Заповед №1810/18.12.2019 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Росица Йорданова, Зам.-кмет ИРЕФ в Община град Добрич;

и членове:

1. Мартина Герджикова – Старши юрисконсулт в дирекция АПИТО;

2. Христина Николова – Главен експерт ЧР в дирекция БФ,

проведе първия етап от подбора - допускане на кандидатите по документи до събеседване за длъжността Главен експерт „Проекти и програми“, отдел „Икономическо развитие и европейски фондове“, дирекция „Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки“.

Документи за участие са подадени от: Али Али, Детелина Иванова, Гергана Манолова, Маргарита Енчева, Валентин Вълков и Емилия Панова.

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата, комисията реши да допусне до събеседване: Детелина Иванова.

До събеседване не са допуснати:

             - Али Али – няма 2 години професионален опит;

             - Гергана Манолова – няма 2 години професионален опит;

             - Маргарита Енчева - няма 2 години професионален опит;

             - Валентин Вълков – няма представена автобиография и 2 години професионален опит;

             - Емилия Панова - няма 2 години професионален опит.

Събеседването ще се проведе на 23.12.2019 г. (понеделник) от 15.00 часа  в малка зала, ет. 2 на Община град Добрич.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Актуално

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"

10.08.2022

  ПРОТОКОЛ №15 От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, проведено на 20.07.202 2 г.     ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:...

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"
ВИЖ ДОБРИЧ
19.58° C ясно небе
Нагоре