Окончателни резултати от събеседване за счетоводител в ДГ №20

Днес, 18.12.2019 г. комисия назначена със заповед № 56/09.12.2019 г. на директора на ДГ №20 „Радост“, град Добрич в състав:

Председател –Деяна Дочева Йорданова – старши учител в ДГ№20 „Радост“

и членове:

1.Светла Ташкова Димитрова - ЗАС в ДГ №20 „Радост“

2.Снежа Георгиева Вачева – Главен експерт „Предучилищно образование“, Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община град Добрич

3.Вилислав Михайлов Обрешков – счетоводител на ДГ №20 „Радост“,

проведе събеседване с кандидата за длъжността учител в ДГ №20 „Радост“, град Добрич.

 

До събеседването за длъжността са допуснати:

Костадинка Златева Цонева

Павлета Колева Колева

Иво Стойков Димитров

Венета Радева Трендафилова

Стефка Димитрова Енчева

Боряна Валентинова Борисова- Василева

Гинка Петрова Тодорова

 

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

Не се яви Боряна Валентинова Борисова- Василева

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 8 предварително формулирани въпроса. Максималният брой точки е 160.

Окончателната оценка  се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчна карта, веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите се класират както следва:

1. Иво Стойков Димитров – 160 т.

2. Гинка Петрова Тодорова – 156 т.

3. Павлета Колева Колева – 53 т.

4. Венета Радева Трендафилова – 46 т.

5. Стефка Димитрова Енчева -  44 т.

6. Костадинка Златева Цонева  - 42 т.

Комисията предлага на директора на ДГ №20 „Радост“, град Добрич да сключи трудов договор на основание чл.111 във връзка чл. 67, ал. 1, т.1 и  чл. 70, ал.1  от КТ в полза на работодателя  с кандидата Иво Стойков Димитров.

Настоящият протокол за резултата от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Кандидатът ще бъде уведомен лично за резултата от проведеното събеседване.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.23° C ясно небе
Нагоре