Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Санитар" в Дом стари хора

 

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 19.12.2019 г., Комисия, назначена със Заповед № 74/18.12.2019г.  на директора на Дом стари хора в състав:

 

Председател: Виолета Русенова – ст.мед.сестра в ДСХ

и членове:

1. Красимира Кирова-гл.експерт  в Д”ХД”

2. Недка Димитрова-трудотерапевт в ДСХ

3. Стелияна Огнянова-соц.работник в ДСХ,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността санитар  в ДСХ.

До събеседване за длъжността са допуснати:  

             1. Тихомир Страхилов Каменов

             2. Дияна Пенева Вълчанова

             3. Васил Илиев Василев

             4. Марияна Ефтимова Станева

             5. Румяна Иванова Христова

             6. Анка Господинова Десева

             7. Тодорка Миткова Тодорова

 8. Ана Маринова Петрова  

  Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

   Дияна Пенева Вълчанова-не се яви на събеседването.

              Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 100.

                  Кандидатите се класират както следва:

  1. Марияна Ефтимова Станева-96 точки
  2. Румяна Иванова Христова-86 точки
  3. Тодорка Миткова Тодорова-81 точки
  4. Анка Господинова Десева-75 точки
  5. Васил Илиев Василев-66 точки
  6. Ана Маринова Петрова-63 точки
  7. Тихомир Страхилов Каменов-57 точки

            Комисията предлага на Директора на Дом стари хора да сключи трудов договор с класирания на първо място участник  Марияна Ефтимова Станева , на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда,  в полза на работодателя.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Община Добрич: Поради технически причини концертът на Струнен квартет „Добрич“ ще се проведе днес в 15.00 часа

07.07.2022

Община град Добрич информира, че поради технически причини се променя часа на провеждане на концерта на Струнен квартет „Добрич“ , който бе обявен за днес 7 юли от 12.00 часа. Концертът ще се проведе днес от 15.00 часа...

Община Добрич: Поради технически причини концертът на Струнен квартет „Добрич“ ще се проведе днес в 15.00 часа
ВИЖ ДОБРИЧ
28.54° C разкъсана облачност
Нагоре