Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Домашен санитар" по проект "Подкрепа в дома"

 П Р О Т О К О Л

 

Днес, 18.12.2019 г. в 9,30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 1761 / 09.12.2019 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

Председател: Златина Георгиева – ръководител на проект

И членове:

 1. Красимира Кирова – координатор на проект
 2. Нели Желева – технически сътрудник на проект

   

  проведе събеседване с кандидатите за длъжността домашен санитар в Община град Добрич по проект „Подкрепа в дома“.

 

До събеседване за длъжността са допуснати: 

                                                                                     

 1. Петранка Ганчева Василева
 2. Нела Йорданова Колева
 3. Тодорка Маркова Милева
 4. Весела Йорданова Сотирова
 5. Митка Тодорова Кръстева
 6. Йорданка Атанасова Влаева
 7. Веска Матеева Иванова
 8. Детелина Божанова Тодорова
 9. Саша Семова Димитрова
 10. Марияна Петрова Георгиева
 11. Станислава Калчева Георгиева
 12. Марияна Тодорова Стоянова
 13. Наталия Стефанова Николова
 14. Ирина Йорданова Василева
 15. Росица Добрева Петрова

   

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

На събеседване не се яви Весела Йорданова Сотирова.

 

Комисията оцени качествата на явилите се кандидати въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроса (еднакви за всеки от кандидатите), с цел да бъде установена тяхната мотивация за започване на работа, нагласа за работа и общуване с лица от целевите групи, придобит опит, знания и умения.

Критериите, по които са оценявани кандидатите са:

         1. Мотивация за работа;

         2. Комуникативност и умения за общуване;

         3. Специфични знания и умения;

         4. Опит в работа с лица от целевите групи.

 

Всеки член от комисията вписа оценките си по 3-степенна скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 4 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 5 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 36.

Кандидатите са оценени, както следва:

 

 1. Петранка Ганчева Василева – 23 точки
 2. Нела Йорданова Колева -36 точки
 3. Тодорка Маркова Милева – 33 точки
 4. Митка Тодорова Кръстева – 30 точки
 5. Йорданка Атанасова Влаева -31 точки
 6. Веска Матеева Иванова -32 точки
 7. Детелина Божанова Тодорова – 36 точки
 8. Саша Семова Димитрова  - 28 точки
 9. Марияна Петрова Георгиева – 16 точки
 10. Станислава Калчева Георгиева – 29 точки
 11. Марияна Тодорова Стоянова – 27 точки
 12. Наталия Стефанова Николова – 31 точки
 13. Ирина Йорданова Василева – 32 точки
 14. Росица Добрева Петрова – 36 точки

   

  Комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи трудов договор с всички класирани кандидати, на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

   

  Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

   

Актуално

Община Добрич: Поради технически причини концертът на Струнен квартет „Добрич“ ще се проведе днес в 15.00 часа

07.07.2022

Община град Добрич информира, че поради технически причини се променя часа на провеждане на концерта на Струнен квартет „Добрич“ , който бе обявен за днес 7 юли от 12.00 часа. Концертът ще се проведе днес от 15.00 часа...

Община Добрич: Поради технически причини концертът на Струнен квартет „Добрич“ ще се проведе днес в 15.00 часа
ВИЖ ДОБРИЧ
28.33° C разкъсана облачност
Нагоре