Обява за свободно работно място за длъжността „Психолог” в ДЦДУ

Дневен център за деца с увреждания обявява свободно работно място за длъжността „Психолог”

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност – социални услуги за деца с увреждания.

1.2. Цел на длъжността – Обследва затрудненията и отклоненията в индивидуалната личностна, поведенческа и социална сфера на децата с увреждания. Повишава психологическата им пригодност и социална адаптация  чрез провеждане на психологически консултации, тренинги и други терапевтични методи. Води работни досиета на потребителите.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – висше, степен „бакалавър“.

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието –  специалност от професионално направление „Психология“.

1.5. Години професионален опит –  с предимство ще се считат кандидати с опит в областта.

1.6. Допълнителни изисквания – позитивна нагласа за работа с деца с увреждания, комуникативност, умения за работа в екип.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно - квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3.  Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Дневен център за деца с увреждания, ул. „Суха река“ № 37,  всеки делничен ден от 09:00 до 12.00 часа.

Лице за контакти: Елица Иванова- тел: 0884/ 311 447.

4. Срок за подаване на документите -06.01- 13.01.2020 г. включително.

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в социалното заведение.

Актуално

Публичен отчет за 2021 година

28.01.2022

Кметът на Добрич Йордан Йорданов и кметският екип представиха публично отчета за управление за 2021 г. Община град Добрич публикува отчетите по ресори, за да може гражданите на Добрич да се запознаят с тях. Отчет на д-р Емилия...

Публичен отчет за 2021 година
ВИЖ ДОБРИЧ
5.2° C предимно облачно
Нагоре