Обява за свободно работно място за длъжността "хореограф" в ПФА "Добруджа"

Община град Добрич обявява свободно работно място за длъжността хореограф  в Професионален фолклорен ансамбъл,,Добруджа” гр.Добрич

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 Област на дейност: Творческа, организаторска, педагогическа и репетиторска дейност

Цел на длъжността: Участва в реализирането на художествената и творческата дейност на ПФА ,,Добруджа“ и на културната политика на Община град Добрич в областта на опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство, като ръководи педагогическата, постановъчната и репетиторската работа с танцьорите в ансамбъла.

Изискваща минимална степен за завършено образование: Висше, бакалавър;

1.4 Професионална област на специалността, по която е придобито образованието: танцово изкуство;

1.5  Години професионален опит: не се изисква,стажа и опита се считат за предимство;

1.6  Допълнителни изисквания: Умения за работа в екип, лоялност и етичност;

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1  Заявление за участие; /образец/

2.2  Документ за самоличност /за справка/

2.3  Автобиография;

   2.4 Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

   2.5  Копие на документ за завършено образование;

3.  Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в дирекция ,,Хуманитарни дейности”   гр.Добрич, ул.,,Независимост” № 7, етаж 7, стая 711 всеки делничен ден от 9:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа. Лице за контакт: Снежанка Атанасова, телефон за контакт 058/602103;

4. Срок за подаване на документите: от 13.01 - 21.01.2020 година включително

5. Етапи на подбора

5.1   Подбор по документи

5.2 Събеседване с допуснатите кандидати, като всеки кандидат  представи концепция за развитието на ансамбъла.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му. С избрания кандидат за длъжността хореограф ще бъде сключен трудов договор на основание чл.67, ал.1,т.1 от КТ, във връзка с чл.70, ал.1 уговорен в полза на работодателя. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в дирекция,,Хуманитарни дейности”,Корпус 3/бивш Партиен дом/,ет.7,стая 711

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
10.63° C облачно
Нагоре