Обява за свободно работно място за длъжността "учител" в ДГ №24

Детска Градина  № 24 „Приказен свят” град Добрич обявява  свободно работно място за длъжност учител  в детска градина :

1.Минималните изисквания за заемане на длъжността:

      1.1. Област на дейност: Образование - Предучилищна подготовка;

      1.2. Цел на длъжността: Учителят в детската градина организира и провежда възпитанието и обучението на деца от 3 до 7 години;

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, „Магистър“; „Бакалавър“ образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър“

      1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието – педагогически науки – Предучилищна и начална училищна педагогика

     Години професионален опит: 1 година професионален опит по специалността /или без професионален опит;

      Допълнителни изисквания: - работа в дигитална среда и ИКТ, организаторски умения, отговорност,работа в екип.

      2. Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за висше образование и придобита професионална квалификация -  учител;

      2.3. Автобиография;

      2.4. Мотивационно писмо.

   2.5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и допълнителни квалификации,ако има такива.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 24 „Приказен свят”, ул. “Дунав “ №16, от 9:00 часа до 14:00 часа 

Лице за контакти:  Яна Димова, телефон за контакти: 058602263

      4. Срок за подаване на документите: до 21.01.2020 година – 14.00 часа.

      5. Етапи на подбор:

      5.1. Подбор по документи.

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще се явят на 23.01.2020 година . в сградата на детската градина /музикален кабинет /, а допълнително ще бъдат уведомени за часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на основание чл. 67 ал.1 т.1 от КТ за работно време от осем часа и във връзка чл.70 ал.1, уговорен в полза на работодателя за свободното работно  място.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността учител в ДГ №24 “Приказен свят “ град Добрич  – ул. „Дунав“ №16.

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
18.29° C облачно
Нагоре