Окончателни резултати от събеседване за "учител" в ДГ №26 "Звънче"

Днес, 14.01.2020 г., комисия  назначена със Заповед № 100 /13.01.2020 г. в състав:

Председател  - Валентина Георгиева Малджиева – Старши учител

Членове:  1. Светлана Матеева Копаранова  -  старши учител   

                  2.  Снежа Вачева – главен експерт Предучилищно образование

проведе събеседване с допуснатите кандидати за заемане на свободно работно место за длъжността „учител в детска градина”. 

До събеседване  бяха допуснати:

1. Грациела Андреева Георгиева –    вх. № 01

2. Радка Андреева Иванова  -             вх. № 02

3. Филка Събева Крумова   -              вх. № 03

4. Андрияна Живкова Андреева -      вх. № 05

5. Димитрина Йорданова Казакова-  вх. № 06

6. Диана Георгиева Карагеоргиева -  вх. № 08

7. Павлинка Стефанова Иванова-      вх. № 09

8. Силвия Атанасова Иванова -         вх. № 10

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани, еднакви за всеки кандидат, въпроси.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване , веднага след приключването му.

(Приложение №2 към Протокола)

Въз основа на показаната професионална мотивация, делови и лични качества на кандидатите, същите са оценени , както следва:

 

 

1.Грациела Андреева Георгиева                                                   73 точки

2.Андрияна Живкова Андреева                                                    71 точки

3.Димитрина Йорданова Казакова                                             63 точки

4.Филка Събева Крумова                                                               60 точки

5.Диана Георгиева Карагеоргиева                                               59 точки

6.Павлинка Стефанова Иванова                                                   55 точки

7. Радка Андреева Иванова                                                           51 точки

8. Силвия Атанасова Иванова                                                       28 точки                   

 

Комисията предлага на Директора на ДГ №26 „Звънче“ гр. Добрич да сключи трудов договор с класиралият се на първо място кандидат Грациела Андреева Георгиева на основание чл.68, ал.1, т.3 във връзка с чл.70, ал.1 от КТ уговорен в полза на работодателя.

Актуално

Ремонтни дейности на 23 май

20.05.2022

Община Добрич информира гражданите, че продължават ремонтните дейности по изкърпване на уличната мрежа в района около храм „Света Троица“. На 23 май продължава изкърпването по улица „Христо Ботев“ в участъка...

Ремонтни дейности на 23 май
ВИЖ ДОБРИЧ
17.55° C облачно
Нагоре