Обява за свободно работно място за длъжността "готвач" в ДСП

Домашен социален патронаж обявява свободно работно място за длъжността Готвач

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност:  Социални услуги, свързани с производство на кулинарна продукция за възрастни;

1.2. Цел на длъжността: Организира, контролира и координира цялостния процес на работа на кухненския персонал. Участва в цялостния процес по приемане и съхраняване на получените хранителни продукти в Кухненския блок, както и влагането им в приготвянето на ястия за потребителите на ДСП и Обществената трапезария, съгласно утвърденото меню. Участва в приготвяне на ястия по специализиран рецептурник и утвърдено меню за потребителите на ДСП и Обществената трапезария под ръководството на майстор готвача. Поддържа кухненския блок съобразно санитарно – хигиенните изисквания. Попълва задължителната технологична документация.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: 

Средно специално образование  с квалификация - готвач

или

Средно образование с удостоверение за професионално обучение -  готвач.

 

1.4. Години професионален опит: Професионалният опит като готвач ще се счита за предимство.

1.5. Допълнителни изисквания: Организаторски умения, комуникативност, отговорност, работа в екип. Способност да планира и организира работата си.

2.    Необходимите документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за  придобита образователно – квалификационна   степен и придобита професионална квалификация – готвач;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит. 

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Домашен социален патронаж“, кв.”Лозята” ул.”Първи път” №2, всеки делничен ден от 08:30 часа до 15:00 часа

Лица за контакти: Боряна Костадинова – Георгиева

Телефон за контакти: 058/601686, 058/602259

4.Срок за подаване на документите: до 12:00ч. на  22.01.2020г.

5. Етапи на подбора:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл.67, ал.1, т.1 от КТ във връзка с чл.70, уговорен в полза на работодателя, при установено работно време осем часа.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите в Домашен социален патронаж кв.”Лозята”,  ул. ”Първи път” №2.

Актуално

Ремонтни дейности на 19 май

18.05.2022

Община град Добрич информира, че продължава плановото изкърпване на уличната мрежа. Оформянето на короните на дърветата по улица „Емона“ се отложи за 19 май поради неблагоприятните атмосферни условия.    ...

Ремонтни дейности на 19 май
ВИЖ ДОБРИЧ
14.47° C облачно
Нагоре