Окончателни резултати от събеседване за хореограф в ПФА "Добруджа"

Днес, 22.01.2020 г. комисия назначена със заповед № 134/21.01.2020 година на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател - Стоян Господинов - Главен художествен ръководител на Професионален фолклорен ансамбъл ,,Добруджа” гр.Добрич

и членове:

1. Нели Желева - Главен експерт ,,Кадрова политика“ в ДХД  гр. Добрич

2. Мариян Опълченов - Танцьор в ПФА ,,Добруджа” гр.Добрич

4. Живко Желев - Инструменталист, музикален ръководител в ПФА ,,Добруджа” гр.Добрич

проведе събеседване с кандидата за длъжността ,,Хореограф” в Професионален фолклорен ансамбъл ,,Добруджа” гр.Добрич.

До събеседването за длъжността е допуснат:

Иван Стоянов Иванов

 

Комисията оцени качествата на кандидата въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе три предварително формулирани въпроси.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала във формуляри - Приложение № 1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на кандидата се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат (Приложение № 2), веднага след приключване на събеседването и практическия изпит.

Кандидатът Иван Стоянов Иванов е оценен с   49 точки

Комисията предлага на Кмета на Община гр.Добрич да сключи с Иван Стоянов Иванов безсрочен трудов договор на 8 часов работен ден, на основание чл.67, ал.1,т.1 от КТ и във връзка с чл.70, ал.1 уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Актуално

Община град Добрич ще връчи Годишните награди „Добрич“ на 30 октомври от 10.00 ч. в музейното пространство „Лапидариум“

27.10.2020

Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката на Община град Добрич за 2020 година бяха определени на 23 октомври т.г. от комисия, назначена със заповед на кмета на Община град Добрич. Заседанието беше...

Община град Добрич ще връчи Годишните награди „Добрич“ на 30 октомври от 10.00 ч. в музейното пространство „Лапидариум“
ВИЖ ДОБРИЧ
14.92° C разкъсана облачност
Нагоре