Окончателни резултати от събеседване за хореограф в ПФА "Добруджа"

Днес, 22.01.2020 г. комисия назначена със заповед № 134/21.01.2020 година на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател - Стоян Господинов - Главен художествен ръководител на Професионален фолклорен ансамбъл ,,Добруджа” гр.Добрич

и членове:

1. Нели Желева - Главен експерт ,,Кадрова политика“ в ДХД  гр. Добрич

2. Мариян Опълченов - Танцьор в ПФА ,,Добруджа” гр.Добрич

4. Живко Желев - Инструменталист, музикален ръководител в ПФА ,,Добруджа” гр.Добрич

проведе събеседване с кандидата за длъжността ,,Хореограф” в Професионален фолклорен ансамбъл ,,Добруджа” гр.Добрич.

До събеседването за длъжността е допуснат:

Иван Стоянов Иванов

 

Комисията оцени качествата на кандидата въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе три предварително формулирани въпроси.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала във формуляри - Приложение № 1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на кандидата се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат (Приложение № 2), веднага след приключване на събеседването и практическия изпит.

Кандидатът Иван Стоянов Иванов е оценен с   49 точки

Комисията предлага на Кмета на Община гр.Добрич да сключи с Иван Стоянов Иванов безсрочен трудов договор на 8 часов работен ден, на основание чл.67, ал.1,т.1 от КТ и във връзка с чл.70, ал.1 уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
18.39° C облачно
Нагоре