Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Учител" в ДГ "Приказен свят"

Днес, 22.01.2020 г.  комисия, назначена със Заповед № 125/17.01.2020 г. на Директора на ДГ № 24 „ Приказен свят” в състав:

Председател –  Мария Колева Костадинова – старши учител в ДГ № 24 „Приказен свят“       

Членове: 

1. Веселина Хараламбиева Овчарова-Стайкова – старши учител,музика в ДГ № 24 „Приказен свят“

2. Татяна Георгиева Иванова – учител в ДГ № 24 „Приказен свят“

3. Нели Петрова Желева – Гл. експерт „Кадрова политика“ в Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община Добрич

проведе работно заседание за проверка по документи за допускане на кандидатите до участие в събеседване за длъжността учител в  ДГ №24 „Приказен свят“.

За участие документи са подадени от :
 1. Миглена Койчева Митева
 2. Румена Калчева Енчева
 3. Димитрина Йорданова Казакова
 4. Филка Събева Крумова
 5. Диана Георгиева Карагеоргиева
 6. Деница Минчева Атанасова
 7. Грозданка Георгиева Гавраилова

Комисията разгледа и прецени дали са представени всички необходими документи по обявлението за свободно работно място за длъжността „учител детска градина” в ДГ № 24 „Приказен свят” и дали представените документи удостоверяват посочените изисквания за заемане на длъжността.

Констатирано бе, че от подадените седем комплекта документи на изискванията отговарят шест броя и комисията реши, че допуска до събеседване въз основа на подадените документи следните кандидати:

 1. Миглена Койчева Митева
 2. Димитрина Йорданова Казакова
 3. Филка Събева Крумова
 4. Диана Георгиева Карагеоргиева
 5. Деница Минчева Атанасова
 6. Грозданка Георгиева Гавраилова

 

Комисията констатира, че на изискванията от Обявлението за свободно работно място за длъжността „учител детска градина“ в ДГ № 24 „Приказен свят” не отговаря един брой комплект документи и не допуска до събеседване Румена Калчева Енчева, т.к не отговаря на критериите за завършено образование.

Събеседването ще се проведе на 23.01.2020 г. в 13.30 ч. в ДГ №24 „Приказен свят“  - музикален кабинет.

Актуално

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"

10.08.2022

  ПРОТОКОЛ №15 От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, проведено на 20.07.202 2 г.     ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:...

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"
ВИЖ ДОБРИЧ
19.58° C ясно небе
Нагоре