Допуснати до събеседване за длъжността "танцьор" в ПФА "Добруджа"

Днес, 22.01.2020г. комисия назначена със заповед № 135 /21.01.2020 година на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – Стоян Господинов – Главен художествен ръководител на Професионален фолклорен ансамбъл ,,Добруджа” гр.Добрич

и членове:

1.Фатма Капитанова – Юрисконсулт в дирекция ,,Хуманитарни дейности“ гр.Добрич

2. Нели Желева – Главен експерт ,,Кадрова политика” в Дирекция ,,Хуманитарни дейности”,

проведе работно заседание за проверка по документи допустимостта на кандидатите до участие в практически изпит и събеседване за длъжността ,,Танцьор” в Професионален фолклорен ансамбъл ,,Добруджа” гр.Добрич.

За участие документи са подадени от:

Виолета Йовчева Йовева

Ваня Янакиева Донева

Мария Павлинова Димитрова

 

Комисията реши да допусне до практически изпит и събеседване  следните кандидати:

Виолета Йовчева Йовева

Ваня Янакиева Донева

Мария Павлинова Димитрова

 

Практическият изпит и събеседването ще се проведат на 23.01.2020 г. от 10.00 ч. в сградата на Професионален фолклорен ансамбъл ,,Добруджа”гр.Добрич.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
23.17° C ясно небе
Нагоре