Окончателни резултати от събеседване за "учител" в ДГ №24

Днес, 23.01.2020г., комисия  назначена със Заповед №125 /17.01.2020 г. в състав:

Председател – Мария Колева Костадинова – старши учител  в ДГ № 24 „Приказен свят”

и членове: 

1. Веселина Хараламбиева Овчарова - Стайкова – старши учител, музика  в ДГ № 24 „Приказен свят”

2. Татяна Георгиева Иванова – учител в ДГ № 24 „Приказен свят“

3. Нели Петрова Желева – гл. експерт „Кадрова политика“, Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община Добрич

4. Яна Иванова Димова - директор на ДГ № 24 „Приказен свят”

проведе събеседване с допуснатите кандидати за оценяване професионалната подготовка и качества за длъжността „учител в детска градина”, съгласно Протокол от 22.01.2020 г.  

  

До събеседване са допуснати:

Миглена Койчева Митева

Димитрина Йорданова Казакова

Филка Събева Крумова

Диана Георгиева Карагеоргиева

Деница Минчева Атанасова  

Грозданка Георгиева Гавраилова

 

Комисията предварително формулира 7 въпроса, еднакви за всеки един от кандидатите. Всеки член от комисията оцени представянето на кандидатите  по тристепенна скала. Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на карта с въпроси за събеседване.

Въз основа на показаните професионална мотивация, делови и лични качества на кандидатите, комисията постави следните оценки от събеседването:

Деница Минчева Атанасова – 51 точки

Димитрина Йорданова Казакова – 50 точки

Грозданка Георгиева Гавраилова – 47 точки

Филка Събева Крумова – 42 точки

Миглена Койчева Митева – 38 точки

Диана Георгиева Карагеоргиева – 37 точки

 

След приключване на събеседването, комисията предлага на Директора на ДГ №24 „Приказен свят“, град Добрич да сключи трудов договор с класираната на първо място Деница Минчева Атанасова, на основание чл. 67, ал. 1, т.1  във връзка с чл. 70, ал.1  от КТ  в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Кандидатите ще бъдат уведомени лично за резултата от проведеното събеседване.

Актуално

Гражданите на Добрич подкрепят идеята за разкриване на Филиал на Медицинския университет в града

05.03.2021

3409 лица са участвали в Анкетата на Община Добрич на тема „Подкрепяте ли разкриване на филиал на Медицински университет - Варна в Добрич?“. Те са 2604 жени и 801 мъже. Висшистите са 2432, а със средно образование са 924. На...

Гражданите на Добрич подкрепят идеята за разкриване на Филиал на Медицинския университет в града
ВИЖ ДОБРИЧ
1.01° C ясно небе
Нагоре