Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Медицинска сестра" в Детска ясла "Пролет"

П Р О Т О К О Л

 

 

Днес, 27.01.2020 г. в 11.00ч., Комисия, назначена със Заповед №46  /23. 01. 2020 г. на директора на Детска ясла № 5 „Пролет“:

 

Председател: Павлина Иванова Маринова  - педагог

и членове:

1.Нели Желева – гл.експерт „Кадрова политика“

2. Снежанка Минчева – мед.сестра

3. Величка Андреева – мед.сестра

4. Гинка Колева – мед.сестра

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността мед.сестра в Детска ясла № 5 ж.к.“Дружба“ 1

 

Документи за участие са подадени от:

  1. Юлияна Димитрова Йорданова
  2. Бойка Кирова Димитрова

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните  кандидати:

 

                   1.Юлияна Димитрова Йорданова

                   2.Бойка Кирова Димитрова

                   

 

Допуснатите кандидати  ще бъдат информирани  за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 28.01.2020 г. в 14,00ч. в Детска ясла № 5 “Пролет“- ж.к.“Дружба“ 1

Участниците   в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

 

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
25.55° C разкъсана облачност
Нагоре