Окончателни резултати от събеседване за "домашен санитар" по проект "Подкрепа в дома"

Днес, 24.01.2020 г. в 9,00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 1761 / 09.12.2019 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

Председател: Златина Георгиева – ръководител на проект

И членове:

1.      Красимира Кирова – координатор на проект

2.      Нели Желева – технически сътрудник на проект

 

проведе събеседване с кандидатите за длъжността домашен санитар в Община град Добрич по проект „Подкрепа в дома“.

До събеседване за длъжността са допуснати: 

1.      Елена Славова Иванова

2.      Славянка Георгиева Стефанова

3.      Михаил Атанасов Панчев

4.      Даринка Костова Няголова

5.      Минка Колева Куртева

6.      Васил Илиев Василев

7.      Снежанка Мавродиева Василева

8.      Иванка Добрева Петкова

9.      Боряна Кирилова Тодорова

10.  Венета Петрова Попова

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроса (еднакви за всеки от кандидатите), с цел да бъде установена тяхната мотивация за започване на работа, нагласа за работа и общуване с лица от целевите групи, придобит опит, знания и умения.

Критериите, по които са оценявани кандидатите са:

         1. Мотивация за работа;

         2. Комуникативност и умения за общуване;

         3. Специфични знания и умения;

         4. Опит в работа с лица от целевите групи.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 3-степенна скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 4 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 5 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 36.

Кандидатите са класирани, както следва:

1.      Елена Славова Иванова – 35 точки

2.      Михаил Атанасов Панчев -34 точки

3.      Даринка Костова Няголова – 33 точки

4.      Минка Колева Куртева – 32 точки

5.      Славянка Георгиева Стефанова – 31 точки

6.      Иванка Добрева Петкова – 28 точки

7.      Венета Петрова Попова – 25 точки

8.      Васил Илиев Василев – 11 точки

9.      Снежанка Мавродиева Василева – 11 точки

10.  Боряна Кирилова Тодорова – 8 точки

Комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи трудов договор с Елена Славова Иванова, Михаил Атанасов Панчев, Даринка Костова Няголова, Минка Колева Куртева, Славянка Георгиева Стефанова, Иванка Добрева Петкова и Венета Петрова Попова, на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Актуално

Публичен отчет за 2021 година

28.01.2022

Кметът на Добрич Йордан Йорданов и кметският екип представиха публично отчета за управление за 2021 г. Община град Добрич публикува отчетите по ресори, за да може гражданите на Добрич да се запознаят с тях. Отчет на д-р Емилия...

Публичен отчет за 2021 година
ВИЖ ДОБРИЧ
7.05° C разкъсана облачност
Нагоре