Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Социален работник" в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждане

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 14.02.2020 г. Комисия назначена със заповед № 13 / 12 .02.2020 г. на Миглена Георгиева – Директор на ЦНСТДБУ и ЦОП 2,  в състав:

 

Председател – Галина  Неделчева – специалист социална услуга в ЦОП 2

и членове:

 1. Нели Желева- главен експерт „Кадрова политика“ в ДХД,
 2. Валентин Велчев – възпитател в ЦНСТДБУ
 3. Галина Димитрова  – социален работник  в ЦНСТДБУ
 4. Албена Ангелова -социален работник  ЦНСТДБУ,

   

проведе работно заседание за проверка по документи за допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността : СОЦИАЛЕН РАБОТНИК В ЦНСТДБУ 1, 2

 

За участие документи са подадени от:

 • Иванка Миткова Колева
 • Радостина Драганова Христова
 • Лора Маринова Стоянова
 • Марина Петрова Ястрова
 • Дяко Ташков Дяков

 

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията,  посочени  в обявата и длъжностната характеристика , комисията реши да допусне следните  кандидати до втори етап – събеседванe:

 

 • Иванка Миткова Колева
 • Радостина Драганова Христова
 • Марина Петрова Ястрова
 • Дяко Ташков Дяков

   

  Комисията реши да не допусне до събеседване кандидата Лора Маринова Стоянова, т.к не отговаря на изискването за минимална степен за завършено образование - степен „ Бакалавър”.

   

            Събеседването ще се проведе на  19.02.2020г.  в 8.30 ч. в сградата на ЦНСТДБУ 1,2 и ЦОП 2 , на адрес : гр. Добрич, жк” Дружба” № 57.

   

  Участниците  следва да се явят с документ за самоличност, лична карта.

   

Актуално

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май

27.05.2022

Община град Добрич информира гражданите, че на 29.05.2022 г. от 21.00 до 23.00 часа ще бъде извършена обработка срещу комари на площите в Градски парк „Свети Георги“ и река Добричка – от бул. „25–ти...

Обработка срещу комари ще се извърши на 29 май
ВИЖ ДОБРИЧ
17.05° C облачно
Нагоре