Обява за свободно работно място за длъжността "помощник-възпитател в детска градина"

Детска градина № 10 „Слънчице“ обявява свободно работно място за длъжността „Помощник-възпитател в детска градина“

1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност –  предучилищно образование.

1.2. Цел на длъжността – Осигурява необходимите санитарно-хигиенни условия за отглеждане и възпитание на деца от предучилищна възраст,  под ръководството на учителя изпълнява функции на негов  помощник при обучението, възпитанието и социализацията на децата в групата, съвместно с учителя отговаря за опазване живота и здравето на децата   .

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование – средно образование

1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието. Не се изисква. Професионален опит в детска градина като помощник - възпитател  или работа с деца е желателно.

1.5. Години професионален опит –  желателно

1.6. Допълнителни изисквания – работа в екип, отговорност, търпение и добронамереност към децата.

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2.Копие от документи за завършено средно образование, допълнителни квалификации;

2.3. Автобиография / CV;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит/когато има такъв/

3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 10 „Слънчице“, ул.„Даскал Димитър Попов“, № 1, до 24.02.2020 г.вкл. от 08:00 часа до 14:00 ч  

Тел. за контакти: Пенка Миланова -   0884 311403, Антоанета Донева-ЗАС- 058/593 030

4. Краен срок за подаване на документите – 24.02.2020 г. включително.

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен трудов договор на основание чл.67, ал.1, т.1 от КТ  и във връзка с чл.70, ал.1 от КТ със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в ДГ №10  „Слънчице“.

Актуално

Възстановява се движението на градския транспорт по ул. "Орфей"

21.03.2023

От утре, 22.03.2023 г., се възстановява движението на автобусните линии 111, 170, 176 и 306 по ул. "Орфей". Благодарим на гражданите за разбирането и проявеното търпение!

Възстановява се движението на градския транспорт по ул. "Орфей"
ВИЖ ДОБРИЧ
7.26° C слаб дъжд
Нагоре