Допуснати до събеседване за длъжността "помощник-възпитател" в ДГ №10 "Слънчице"

Днес, 24.02.2020 г. в 14:30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 417-36/24.02.2020 г. на директора на Детска градина № 10 „Слънчице“ в състав:

Председател: Диляна Йовева -  учител в ДГ№10 „Слънчице“  и

Членове:

1.Татяна Желязкова - старши учител в ДГ №10 „Слънчице“

2.Снежа Вачева - гл.експерт “Предучилищно образование“ ДХД

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане  по документи до участие в събеседване на кандидатите за длъжността „помощник-възпитател в ДГ „

Документи за участие са подадени от:

1.Йовислава Андриянова Илиева

2.Станка Великова Ангелова

3.Силвия Георгиева Петрова

4.Милена Господинова Петрова

5.Ана Маринова Петрова

6.Жечка Неделчева Стоянова

7.Сийка Тодорова Панайотова

8.Антония Маринова Михалева

9.Яна Петрова Иванова

10.Илияна Борисова Стоева-Узунова

11.Красимира Стоянова Маринова

12.Христомира Илиева Николова

13.Виолета Жекова Керанова

14.Мирослава Валентинова Михова

15.Гинка Стефанова Маринова

16.Миглена Дочева Ефтимова

17.Пенка Димитрова Матеева

18.Стелиана Иванова Димова

19.Катя Иванова Георгиева

20.Христина Иванова Маринова

21.Магдалена Георгиева Попова

22.Марияна Валентинова Иванова

23.Валя Колева Славова

24.Ивелина Живкова Симеонова

25.Гинка Димитрова Петрова

26.Силвия Веселинова Добрева

27.Златка Ивелинова Иванова

28.Марияна Димова Георгиева

След като разгледа представените документи от кандидатите и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

1.Йовислава Андриянова Илиева

2.Станка Великова Ангелова

3.Силвия Георгиева Петрова

4.Милена Господинова Петрова

5.Ана Маринова Петрова

6.Жечка Неделчева Стоянова

7.Сийка Тодорова Панайотова

8.Антония Маринова Михалева

9.Яна Петрова Иванова

10.Илияна Борисова Стоева-Узунова

11.Красимира Стоянова Маринова

12.Христомира Илиева Николова

13.Мирослава Валентинова Михова

14.Гинка Стефанова Маринова

15.Миглена Дочева Ефтимова

16.Пенка Димитрова Матеева

17.Стелиана Иванова Димова

18.Христина Иванова Маринова

19.Магдалена Георгиева Попова

20.Марияна Валентинова Иванова

21.Валя Колева Славова

22.Ивелина Живкова Симеонова

23.Гинка Димитрова Петрова

24.Силвия Веселинова Добрева

25.Златка Ивелинова Иванова

26.Марияна Димова Георгиева

 

Поради непълен комплект документи  до събеседване не бяха допуснати:

1.Катя Иванова Георгиева

2.Виолета Жекова Керанова

 

Събеседването с допуснатите кандидати ще се състои на 26.02.2020 г., като всеки от кандидатите ще бъдат информиран за точния час.

Актуално

Утвърден е Окончателният годишен списък за настаняване на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общински жилища под наем за 2021 г.

05.05.2021

Община град Добрич уведомява всички заинтересовани граждани, че Окончателният годишен списък за настаняване в общински жилища под наем на граждани с установени жилищни нужди за 2021 г. е изготвен и утвърден от Кмета на Община град...

Утвърден е Окончателният годишен списък за настаняване на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общински жилища под наем за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
12.25° C ясно небе
Нагоре